*Του Δρα Παύλου Μπίκου, DDS, PhD

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θεωρείται διεθνώς ο πιο σημαντικός πυλώνας για την εύρυθμη λειτουργία κάθε υγειονομικού συστήματος. Βασική αρχή της είναι η προσέγγιση του πολύτιμου αυτού αγαθού ως κοινωνικού δικαιώματος όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς.

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας γίνεται ουσιαστικά η πρώτη επαφή των ασθενών με το σύστημα υγείας μιας χώρας. Είναι ο υποδοχέας που φιλτράρει τα περιστατικά, αξιολογώντας ποια χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας. Είναι ο πόλος που επενδύει στην προληπτική ιατρική, παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης και παρακολουθεί χρόνια νοσούντες.

Συμβάλλει δε στην αποσυμφόρηση της Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ειδικά αυτή την περίοδο, που η πανδημία του κορωνοϊού βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Δυστυχώς στη χώρα μας η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν έλαβε ποτέ την προσοχή που της αξίζει. Χαρακτηρίζεται από αποκλεισμούς των ευπαθέστερων ομάδων, όπως είναι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα, οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι.

Διαπιστώνεται αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης, με τους πολίτες να συμμετέχουν όλο και περισσότερο στο κόστος των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Στα μετόπισθεν η οδοντιατρική

Σε αυτό το περιβάλλον η οδοντιατρική, που δεν εντάχθηκε ποτέ ουσιαστικά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, παρά τη σημαντικότητά της -αφού ο οδοντίατρος μπορεί να συγκριθεί με τον οικογενειακό γιατρό- βρίσκεται ακόμα στα μετόπισθεν.

Η λειτουργία του ελληνικού συστήματος παροχής οδοντιατρικής φροντίδας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος και χαμηλή αποτελεσματικότητα. Αυτό οφείλεται στην απουσία μιας συστηματικής εθνικής πολιτικής για τη στοματική υγεία.

Η πρωτοβάθμια οδοντιατρική περίθαλψη, που αποτελεί το 90% της οδοντιατρικής φροντίδας, παρέχεται στη χώρα μας κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό τομέα. Καλύπτεται κυρίως ιδιωτικά και ελάχιστα από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα τελευταία χρόνια πρωτοπόρες ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των ασφαλισμένων τους, τους παρέχουν λύσεις οδοντιατρικής υποστήριξης.

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το ποσοστό των δημόσιων δαπανών που κατευθύνει στην οδοντιατρική φροντίδα, με συνέπεια τα νοικοκυριά να επιβαρύνονται το μεγαλύτερο κόστος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως από τις συνολικές δαπάνες υγείας της ελληνικής οικογένειας, ένα σημαντικό μέρος καταλήγει να αφορά τη στοματική υγεία.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη σωστής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στο οδοντιατρικό πεδίο. Ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας δείχνει να αντιλαμβάνεται την ανάγκη αυτή και «αρχίζει» να την καλύπτει μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα η ασφαλιστική εταιρεία METLIFE προσφέρει αμιγώς οδοντιατρικά προγράμματα, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες GROUPAMA και GENERALI εμπλουτίζουν τα ασφαλιστικά τους προγράμματα με οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Το σύγχρονο οδοντιατρείο προσφέρει ασφάλεια απέναντι στον κορωνοϊό

Η εποχή της πανδημίας μας επιβάλλει σημαντικές αλλαγές στους παρόχους υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα στα οδοντιατρεία. Οι περισσότερες σχετίζονται με την αυστηρότερη τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής και ασηψίας για την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων, όπως ο κορωνοϊός.

Για παράδειγμα, η αποφυγή συνωστισμού στα ιδιωτικά οδοντιατρεία επιβάλλει την εκτέλεση αριθμού εργασιών διαδικτυακά, κυρίως για γραφειοκρατικές εργασίες. Σημαντικό επίσης αποτελεί η χρήση σύγχρονων συστημάτων καθαρισμού του αέρα από νοσογόνες ουσίες. Τα οδοντιατρεία MEDIADENT έχουν υιοθετήσει όλα τα πρωτόκολλα, τις συμπεριφορές και τα μέτρα, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται ως COVID PROTECTED AREA.

Η εκτέλεση χειρουργικών πράξεων επιβάλλεται να τελείται σε περιβάλλον με αυστηρότερες συνθήκες ασηψίας από αυτές ενός οδοντιατρείου. Στη MEDIADENT οι χειρουργικές πράξεις γίνονται σε ειδικούς χώρους, απόλυτης προστασίας, ιδιωτικής κλινικής

Όλα αυτά επιβαρύνουν το κόστος μίας ήδη δαπανηρής υπηρεσίας όπως η οδοντιατρική. Τη λύση έρχεται να δώσει ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας που με εξειδικευμένα προγράμματα και καλύψεις εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος για τον ασθενή και του προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης υψηλού επιπέδου οδοντιατρικών υπηρεσιών. Η MEDIADENT συνεργάζεται με όλα τα οδοντιατρικά προγράμματα των πιο σημαντικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Μπίκος Παύλος Φροντίδα

INFO!

Δρ Παύλος Μπίκος, D.D.S, PhD

Οδοντίατρος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Mediadent

www.mediadent.gr