Νέες ψηφιακές αλλαγές δρομολογούνται για το ΕΣΥ μετά τις εκλογές. Εξάλλου από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν εξασφαλιστεί 278 εκατ. ευρώ τα οποία θα δοθούν για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών υγείας, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες στα γραφειοκρατικά γρανάζια του ΕΣΥ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός από το υπουργείο Υγείας με τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει

  • Ανάπτυξη εθνικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη
  • Βελτίωση της ψηφιακής ετοιμότητας των νοσοκομείων με έμφαση στην ανάπτυξη κλινικών πληροφοριακών συστημάτων και την τροφοδότηση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας
  • Πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τη διαχείριση του καρκίνου
  • Ενίσχυση δράσεων τηλεϊατρικής

Ηλεκτρονικά τα νοσοκομεία

Σύμφωνα με το σχέδιο τα νοσοκομεία σταδιακά θα πρέπει να μετατρέψουν τις περισσότερες υπηρεσίες τους σε ψηφιακές, ώστε οι ασθενείς με ένα κλικ να λαμβάνουν  τα αποτελέσματα από τις ιατρικές εξετάσεις τους πιστοποιητικά νοσηλείας και άλλα.

Σύντομα οι ασθενείς θα «συνοδεύονται» από τον προσωπικό ψηφιακό τους φάκελο ο οποίος θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή τις νοσηλείες τους, τα φάρμακά τους, τις θεραπείες που έχουν ακολουθήσει ώστε να μπορούν τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από κάθε μονάδα υγείας ή γιατρό.

Τα πρώτα βήματα επιχειρούνται ήδη στο ΕΣΥ με την ψηφιοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων και των εξιτηρίων αλλά η διαδικασία προχωρά αργά.

Ηλεκτρονικός και ο ΕΟΠΥΥ

Παράλληλα το υπουργείο Υγείας δρομολογεί και έναν ψηφιακό μετασχηματισμό και για τον ΕΟΠΥΥ, ώστε ο Οργανισμός να διαθέτει μόνο «ηλεκτρονικές» υπηρεσίες τους ασφαλισμένους όπως και τους παρόχους.

Αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι η εκκαθάριση όλων των δαπανών υγείας που εισπράττει ο ΕΟΠΥΥ από τους παρόχους υγείας θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο.