Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το healthmore.gr είναι μία ηλεκτρονική – διαδικτυακή ειδησεογραφική εφημερίδα (ιστοσελίδα) που παρέχει στους επισκέπτες της αξιόπιστες ειδήσεις, άρθρα, μελέτες και νέα, ιατρικού αλλά και γενικού ενδιαφέροντος, υπό τη μορφή κειμένων, φωτογραφιών και video.

Το healthmore.gr έχει στόχο και όραμα να δώσει μια άλλη διάσταση στον όρο ηλεκτρονική – διαδικτυακή ενημέρωση.

Παράλληλα προσφέρει στους επισκέπτες του τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Δηλαδή κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να:

 1. Ζητήσει τη δημοσίευση των απόψεων και των θέσεων του.

 2. Ενημερώνεται μέσω της εγγραφής του στο Newsletter που αποστέλλεται μηνιαίως.

 3. Ενημερώνεται για ιατρικά και γενικά νέα, εξελίξεις και δρώμενα μέσω διαφημίσεων, advertorials και γενικότερα χορηγούμενες καταχωρήσεων.

Στην ομάδα του healthmore.gr ανήκουν έμπειροι ιατροί, δημοσιογράφοι με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς, δημιουργικοί designers και γραφίστες, καθώς και φωτογράφοι και team παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων (βίντεο).

Η πλήρης νομική επωνυμία του healthmore.gr είναι ALTIUS GROUP ΙΚΕ, ο νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής της είναι ο Χρήστος Ραβάνης, η έδρα της είναι στην οδό Ιουστινιανού 8 τo τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310 402510 και το αντίστοιχο email επικοινωνίας είναι το cr@healthmarketing.gr.

Το healthmore.gr θέτει ως κεντρική του προτεραιότητα, η λειτουργία του και η ενημέρωσή σας, να γίνεται μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη προσοχή και σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 (καθώς και την επικείμενη ψήφιση και αντικατάσταση αυτού με νεότερο νόμο) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Η συλλογή των δεδομένων σας έγινε από εσάς προς εμάς με απόλυτο σύννομο τρόπο και φιλοξενείται σε νόμιμη βάση διατήρησης της λίστας δεδομένων σας. Εκφράζει πρωτίστως την εμπιστοσύνη σας προς εμάς και το ενδιαφέρον σας για άμεση, αξιόπιστη, έγκαιρη και ασφαλή ενημέρωσή σας, αλλά και τη συγκατάθεσή σας προς εμάς, η οποία αντανακλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Με τους παρόντες όρους πολιτικής προστασίας και εφόσον επιβεβαιώσετε και ανανεώσετε την εμπιστοσύνη και τη συγκατάθεσή σας, μας δίδετε πλέον την αδιαμφισβήτητη και ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα για να λαμβάνετε νέα, ειδήσεις, άρθρα, διαφημίσεις και ενημερώσεις με emails.

Ταυτόχρονα γνωρίζετε ότι ανά πάσα στιγμή (24 ώρες το 24ωρο) θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν ή για περισσότερους από τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς, ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας, με σκοπό να είναι ακριβής η καταχώρηση, ή και να τα διαγράψετε τελείως.

Η συλλογή και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το healthmore.gr, υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει.

Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με ένα άτομο, καθώς και η δυνατότητα κάποιο από τα επιμέρους στοιχεία να μπορεί να είναι ταυτοποιήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο.

Προκειμένου να διατηρήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και μόνο, διατηρούμε τα μέχρι τώρα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς μας δώσατε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997, ή όποια άρθρα αντικατασταθούν με τον υπό ψήφιση νόμο και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR.


Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για λογαριασμό σας και που συλλέγουμε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας μαζί σας, με βάση τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας είναι:

 1. Όνομα

 2. Επώνυμο

 3. Email

 4. Τηλέφωνο 

 5. Διεύθυνση κατοικίας.

Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση.

Σκοπός συλλογής προσωπικών πληροφοριών

Το healthmore.gr, όπως προαναφέραμε συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν με ρητή συγκατάθεση(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ 2016/679 ΕΕ – GDPR), για τους εξής σκοπούς:

 1. Για την παροχή στους χρήστες του αξιόπιστων ειδήσεων, άρθρων, μελετών και νέων, ιατρικού αλλά και γενικού ενδιαφέροντος, υπό τη μορφή κειμένων, φωτογραφιών και video.

 2. Για την άντληση πληροφοριών από τους χρήστες όσον αφορά την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου, με σκοπό την συνεχή βελτίωση αυτού.

 3. Για να αποστέλλει στους χρήστες του νέα και ενημερώσεις από τις δράσεις και την κοινωνική του προσφορά.

 4. Για να επικοινωνεί με τους χρήστες του με emails ή με κάθε γνωστό τρόπο της νέας τεχνολογίας multimedia, ώστε να διευκολύνουμε τη μετακίνησή σας.

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς, ή μέσω μηνυμάτων SMS και Viber .

Από που συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες;

Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική και εκούσια και στηρίζεται στην ρητή και απόλυτη συγκατάθεση σας για το εύρος των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε αλλά και στην απόλυτη δική σας επιλογή και συγκατάθεση ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μετά από εκούσια επιλογή σας, είτε απευθείας από εσάς ή από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν:

 1. Εγγράφεστε στην λίστα συνδρομητών newsletter.

 2. Συμπληρώνετε τη φόρμα συγκατάθεσης σε έγγραφη μορφή.

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες μας δίνετε όταν εγγράφεστε στη λίστα συνδρομητών newsletter;

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται από το healthmore.gr μπορεί να είναι:

 1. Προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εγγράφεστε στο newsletter.

 2. διεύθυνση IP

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους που κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που κάνετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τη βελτίωση της απόδοσής της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στην ενότητα πολιτική cookies.

Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να παρακολουθούν ή να συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία από τον ιστότοπό μας για δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τι δικαιώματα έχει ο χρήστης στα προσωπικά του δεδομένα;

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο 2472/1997 και τον κανονισμό 679/2016 GDPR.

Λάβαμε επίσης μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι ακριβή και ενημερωμένα.

 1. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας.

 2. Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να τα τροποποιήσετε οι ίδιοι, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, ή να αιτηθείτε τροποποίηση αυτών.

 3. Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά αυτό το δικαίωμα καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο και μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες δράσεις και σκοπούς όπως αυτοί περιγράφηκαν ανωτέρω.

 4. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους.

 5. Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγράψουμε όλα τα στοιχεία σας και θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

To διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα με 4 διαφορετικούς τρόπους:

 1. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα.

 2. Μπορείτε να αιτηθείτε για την επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή των προσωπικών σας δεδομένων, την τροποποίηση, την ενημέρωση, την πρόσθεση ή την αφαίρεση οτιδήποτε επιθυμείτε, σε σχέση με αυτά που μας έχετε εμπιστευθεί.

 3. Μπορείτε να αιτηθείτε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

 4. Μπορείτε να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις ανάγκες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του healthmore.gr σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, έχοντας λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο και την απόλυτη ασφάλεια και που εξασφαλίζουν την ορθή και καλή λειτουργία του. Εφόσον ζητηθεί και μετά από σχετική αίτηση από εσάς, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση μας, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και διαγραφής.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε τους κινδύνους απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη διάρκεια των «συναλλαγών» σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε.

Ταυτόχρονα έχουμε υιοθετήσει εσωτερικό κανονισμό πολιτικής ορθής χρήσης των τεχνικών τμημάτων του healthmore.gr, με σκοπό όλοι οι χρήστες των συστημάτων να συμμορφώνονται σε κοινούς κανόνες τεχνικής ασφάλειας για μεγιστοποίηση της ασφάλειας των τεχνικών συστημάτων.


Τι διαδικασίες έχουμε προβλέψει στην περίπτωση παραβίασης;

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία:

 1. Συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές.

 2. Διακόπτεται η παραβίαση με τεχνικά μέσα.

 3. Ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον.

 4. Παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά τον Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και προσδιορισμός προφίλ επισκέπτη

Για την προστασία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τη φύση κάθε επίσκεψης, με σκοπό τη διασφάλιση του προγραμματιστικού κώδικα και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων μας.

Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να άρουμε τη φραγή.

Συνεργάτες του healthmore.gr

Το healthmore.gr δύναται να κοινοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες για να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και της επικοινωνίας με ενημερωτικά newsletter.

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες και οι αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

 1. Healthmarketing.gr Αυστηρή πολιτική απορρήτου και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων – Στοιχεία για την αποστολή newsletter. 

 2. MailChimp  Αυστηρή πολιτική απορρήτου και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων – Στοιχεία για την αποστολή newsletter. 

Το healthmore.gr διαβεβαιώνει και δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με το healthmore.gr (διαβάθμιση στη πληροφορία ως προς το προσωπικό) χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών, για λόγους που δεν συνάδουν με τους σκοπούς του healthmore.gr ή δεν αναφέρονται παραπάνω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε δικαστικές και αστυνομικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χωρίς συγκατάθεση.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 και τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, συλλογής και προστασίας των άνωθεν δεδομένων για το healthmore.gr κ. Χρήστο Ραβάνη, κάτοικο Θεσσαλονίκης με email επικοινωνίας cr@healthmarketing.gr και με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 402510.

 

Cookies Policy healthmore.gr


Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σου στην ιστοσελίδα του healthmore.gr και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Ο τρόπος αφαίρεσής τους είναι ιδιαίτερα απλός και εμείς για λογαριασμό σας τον υποδεικνύουμε σε εσάς έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν θέλετε να διατηρείτε cookies ή όχι για τη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Παρακάτω θα βρείτε τους τρόπους για αφαίρεσή τους από το browser σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου healthmore.gr, τη σωστή περιήγηση χωρίς τεχνικά προβλήματα, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το site μας healthmore.gr, πώς περιηγούνται σε αυτό ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα (τεχνικό ή άλλης φύσης) για να το διορθώσουμε καθώς και για την βελτίωση της δομής και περιεχομένου του και του γραφικού περιβάλλοντος του healthmore.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση νομιμότητας της λειτουργίας όλων των κατηγοριών cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας είναι η συγκατάθεσή σας με θετική πράξη και συγκεκριμένα η επιλογή από εσάς με ξεχωριστό tickbox για κάθε κατηγορία cookies πλην των απαραίτητων για την λειτουργία της ιστοσελίδας, τα οποία ούτως ή άλλως δεν επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Επίσης, στα πλαίσια συμμόρφωσης της ιστοσελίδας μας στο Νέο Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/679ΕΕ) αλλά και στον εγχώριο νόμο για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ιστοσελίδα μας και η εταιρία μας, σας παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής, με θετική σας πράξη για κάθε ενέργειά μας και για κάθε περιγραφόμενο σκοπό πράξεων συλλογής δεδομένων, όλων των δυνατοτήτων για τις κατηγοποιοποίησεις cookies αλλά και την ελεύθερη ανάκληση της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. Απολύτως απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας healthmore.gr. Χωρίς αυτά η περιήγησή σας είναι τεχνικά αδύνατη, δεδομένου ότι με αυτά υποστηρίζεται η βασική τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies αφορά μόνο το τεχνικό κομμάτι της ιστοσελίδας και δεν σχετίζεται με διατήρηση ή αποστολή και λήψη πληροφοριών κατηγορίας προφίλ από εσάς.

Με τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies σας επιτρέπει να περιηγηθείτε και να χρησιμοποιήσετε ορθά τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας, ούτε μπορούμε να υποστηρίξουμε τεχνικά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Η εταιρία μας και η ιστοσελίδα μας, σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια συμμόρφωσης μας με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679 ΕΕ) γνωστό και ως GDPR, τηρεί αρχείο καταγραφής πράξεων δραστηριοτήτων αλλά και της δικής σας συγκατάθεσης και επιλογής, στα πλαίσια του δικαιώματος διαφάνειας και λογοδοσίας του νέου κανονισμού.

 

 1. Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies επιδόσεων σχετίζονται με το ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες και οι επισκέπτες του healthmore.gr και αν προκύπτουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες ή από υποσελίδες της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες και τους χρήστες. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματικότερη ποιότητα στις προσφερόμενες ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες. 

 

 1. Cookies λειτουργικότητας

Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies επιτρέπει στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα να σας υποδεικνύει τις επιλογές σας χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να εισάγετε τα στοιχεία της ταυτοποίησής σας. Με απλά λόγια η ιστοσελίδα «θυμάται» τις επιλογές σας και σας τις υπενθυμίζει, εφόσον βεβαίως το επιθυμείτε. Διαφορετικά υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης αυτής της κατηγορίας cookies ώστε να μπορείτε να εισάγετε μόνοι σας κάθε φορά τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ενέργειας (π.χ. εμφάνιση του μενού του healthmore.gr στην επιθυμητή γλώσσα) στην ιστοσελίδα. Τα στοιχεία που η συγκεκριμένη κατηγορία cookies σας υπενθυμίζει είναι για παράδειγμα  το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, την επιλογή της γλώσσας που προτιμάτε για την περιήγησή σας ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για διασύνδεσή σας με άμεση λειτουργικότητα. Οι πληροφορίες αυτές όπως συλλέγονται από τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies αφορούν την περιήγησή σας ΜΟΝΟ και αποκλειστικά στην ιστοσελίδα μας και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν  τη δραστηριότητα της περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους.

Υπάρχει όπως προαναφέραμε και η δυνατότητα να μην αποδεχτείτε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies. Ωστόσο, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας και θα περιοριστεί αναπόφευκτα η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της.

 

 1. Cookies στόχευσης

Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies χρησιμοποιείται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Η συγκεκριμένη κατηγορία cookies στοχεύει στην αποστολή στοχευμένων άρθρων/μελετών/νέων καθώς και διαφήμισης/προσφορών, στον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας . Συνήθως τοποθετούνται για να θυμούνται την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας και σε κάθε υποσελίδα της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα μας healthmore.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς κυρίως στατιστικούς και δευτερευόντως μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Ωστόσο πρέπει να τελείτε σε πλήρη γνώση και γι’ αυτό η εταιρία μας, συμμορφούμενη με το νέο Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σας δίνει το δικαίωμα της επιλογής με θετική δική σας πράξη και αιτείται τη συγκατάθεσή σας ειδικά για τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies.

Επιπλέον, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, επιλέγοντας με ελεύθερη επιλογή το σχετικό tickbox, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τρίτοι προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας μας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies τότε η δυνατότητα αυτή για εσάς δεν θα ισχύει.

Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, τρίτοι προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο healthmore.gr.

Δηλαδή, εφόσον επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies τότε εφόσον έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας, η συγκεκριμένη κατηγορία cookies δύναται να χρησιμοποιηθεί από την Google και τρίτους προμηθευτές, προκειμένου να εμφανίζει διαφημιστικό και ειδησεογραφικό περιεχόμενο της εταιρίας μας κατά τη περιήγησή σας σε άλλους ιστοτόπους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το healthmore.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ και πάλι υπό την προϋπόθεση της ρητής επιλογής της συγκεκριμένης κατηγορίας cookies και τη συγκατάθεσή σας για εκτέλεση των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ

Εφόσον δεν γίνει επιλογή της συγκεκριμένης κατηγορίας cookies θα ισχύουν τα κάτωθι:

Επιπρόσθετα θα μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη cookies και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του, καθώς και να επιλέξετε εσείς ποια site θέλετε να σας αξιοποιούν για διαφημιστικούς σκοπούς τα cookies περιήγησής σας. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι είναι σφόδρα πιθανό να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας.

Το healthmore.gr, εφόσον με τη συγκατάθεσή σας επιλέξετε τη συγκεκριμένη κατηγορία cookies, δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου Εμφάνισης Google, ενσωμάτωση του Διαχειριστή καμπάνιας Doubleclick και αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων).

Πρόσθετη δυνατότητα που έχετε και σας ενημερώνουμε με σκοπό την καλλιέργεια της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων σας είναι η χρήση των Ρυθμίσεων διαφήμισης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Το healthmore.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

 1. Εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, η ιστοσελίδα μας και η εταιρία μας, χρησιμοποιεί επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics για διαφήμιση στο διαδίκτυο, ζητώντας σε κάθε περίπτωση τη συγκατάθεσή σας.

 2. Το healthmore.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό του.

 3. Το healthmore.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του healthmore.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπο του healthmore.gr.

 4. Το healthmore.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές σε όλες τις κατηγορίες cookies κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Μπορείτε επιπλέον να διαγράψετε τελείως τα cookies ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ανάλογα με τον browser που χρησιμοποιείτε: