Ένα 5% με 10% των καρκίνων έχει κληρονομικό χαρακτήρα και συνδέεται με κληρονομούμενες παθογόνες μεταλλάξεις στο γενετικό μας υλικό. Για τον λόγο αυτόν ο προληπτικός γενετικός έλεγχος για τον καρκίνο μπορεί να προσφέρει πολύτιμη γνώση τόσο σε άτομα που πάσχουν από κάποιον τύπο της νόσου όσο και σε υγιείς ανθρώπους, που θέλουν να προλάβουν την πιθανή εμφάνιση και εξέλιξή της.

Άλλωστε, με τον εντοπισμό των γενετικών αλλαγών που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο είτε επιβεβαιώνεται πως ο καρκίνος από τον οποίο πάσχει ένα άτομο είναι κληρονομικός είτε εξακριβώνεται πόσο ένα υγιές άτομο που τις έχει κληρονομήσει κινδυνεύει μελλοντικά από κάποια μορφή καρκίνου.

Η διενέργεια του γενετικού ελέγχου για καρκίνο ενδείκνυται στις περιπτώσεις ατόμων που είχαν διαγνωστεί με καρκίνο σε νεαρή ηλικία, που έχουν εμφανίσει τύπους καρκίνου οι οποίοι συνδέονται με κληρονομική προδιάθεση, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος των ωοθηκών και ο μεταστατικός καρκίνος του προστάτη, σε άτομα που έχουν στο ιστορικό τους δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους καρκίνου, αλλά και σε υγιείς ανθρώπους με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου. 

H στοχευμένη γενετική διερεύνηση και στα υπόλοιπα άτομα της οικογένειας του πάσχοντος από καρκίνο ατόμου είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση της νόσου. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί, μεταξύ άλλων, ο καρκίνος του μαστού. Δυστυχώς, σε λιγότερο από το ένα τρίτο των περιστατικών καρκίνου του μαστού όπου εντοπίζεται παθογόνος μετάλλαξη στο πάσχον άτομο συνεχίζεται ο στοχευμένος γενετικός έλεγχος και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του.

γενετικού

Γενετικός Έλεγχος για Καρκίνο: Κρίσιμης σημασίας η γενετική συμβουλευτική

Σε κάθε περίπτωση πριν τη διενέργεια του γενετικού ελέγχου είναι απαραίτητο το στάδιο της γενετικής συμβουλευτικής, ώστε ο εξεταζόμενος να ενημερωθεί για όλες τις διαστάσεις της εν λόγω εξέτασης και να κατανοήσει τι σημαίνει και πώς μπορεί να επηρεάσει τον ίδιο, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Στόχοι της γενετικής συμβουλευτικής είναι αρχικά να διευκρινισθεί αν ο γενετικός έλεγχος είναι ενδεδειγμένος για το συγκεκριμένο άτομο, καθώς καταγράφεται τόσο το προσωπικό του όσο και το οικογενειακό του ιατρικό ιστορικό με μεγάλη λεπτομέρεια, να γίνει σαφές στον εξεταζόμενο τι σημαίνει ένα θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, να καταστεί κατανοητό πώς μεταφράζεται μια τέτοια πληροφορία για την οικογένειά του και τι πιθανότητες υπάρχουν να μεταβιβάσει μια παθογόνα γενετική μετάλλαξη στους απογόνους του. Μόνο όταν το άτομο έχει την πλήρη εικόνα του τι είναι ο γενετικός έλεγχος, μπορεί να δώσει τη συναίνεσή του για τη διαδικασία και να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία το όποιο αποτέλεσμά της.

Η Eurogenetica προσφέρει τόσο την υπηρεσία της γενετικής συμβουλευτικής όσο και την υπηρεσία του προληπτικού γενετικού ελέγχου για τον καρκίνο. 

Παράλληλα με τη γενετική συμβουλευτική, η Eurogenetica προσφέρει στα υπερσύγχρονα μοριακά της εργαστήρια ογκολογικές γενετικές εξετάσεις ακριβείας με 99,9% ευαισθησία. Η επιλογή των μεταλλάξεων που ελέγχει η κάθε εξέταση έγινε μετά από εκτενή μελέτη των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών και άλλων βιβλιογραφικών δεδομένων με σκοπό να εντοπίζει μεταλλάξεις που έχουν υψηλή κλινική σημασία.

Στο πλαίσιο του γενετικού ελέγχου η Eurogenetica εντοπίζει τέσσερα είδη μεταλλάξεων, τους μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς, τις μικρο-ελλείψεις/μικρο-προσθήκες μικροελλείμματα, τις αλλοιώσεις στον αριθμό αντιγράφων και τις αναδιατάξεις. Επίσης, διενεργεί εξέταση προφίλ όγκου και εξέταση κληρονομικού καρκίνου.

γενετικού

INFO!

Eurogenetica

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
Αδριανουπόλεως 7, 55133 Καλαμαριά
Τ: 2310 474414

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ
Τσιμισκή 77, 54622
Τ: 2316 070055

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ (ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)