ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» ιδρύθηκε το 2012, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα και τις ανισότητες που προκύπτουν ανάμεσα στους ασθενείς και την κρατική μέριμνα στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Αποστολή του Συλλόγου είναι να δώσει προτεραιότητα στους ασθενείς και ειδικά σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν εμπόδια πρόσβασης στην υγεία, βοηθώντας στην υπερκέρασή τους.

Η αποστολή του “Προμηθέα”

Η αποστολή του Προμηθέα στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες: την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας, τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, τη διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ημερίδων και ερευνών.  Το πεδίο δράσης του Συλλόγου Προμηθέα εκτείνεται σε πανελλαδική εμβέλεια, με ενεργή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Αξίζω να Γνωρίζω» έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 11.000 δωρεάν εξετάσεις ελαστογραφίας ήπατος, μία δυσεύρετη, μη επεμβατική εξέταση. Στις 18 περιοχές που «ταξίδεψε» το πρόγραμμα περιλαμβάνεται η Θεσσαλονίκη, η Βέροια, η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα και τα Ιωάννινα.

Μέσω της συνεργασίας με Κέντρα Εξέτασης και Πρόληψης, οι πολίτες μπορούν να εξεταστούν με μία σταγόνα αίμα από το δάχτυλο, γρήγορα, εμπιστευτικά και δωρεάν, για HIV και ηπατίτιδες Β και C.

Συνδιοργάνωσε ημερίδες μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Δ΄ Παθολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου», με θέμα «Αντιμετώπιση ανισοτήτων στην υγεία: Ηπατίτιδα C και χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών στη Βόρεια Ελλάδα».

Υλοποιήθηκε εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα C. Μέσω της τοιχογραφίας του καλλιτέχνη ΙΝΟ στο Ιπποκράτειο, εστιάσαμε στην καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος.

Με προτεραιότητα ευαίσθητες ομάδες, μαζί με τη Δ΄ Παθολογική κλινική του Ιπποκράτειου, ολοκλήρωσε πρόγραμμα ανίχνευσης και διασύνδεσης για την ηπατίτιδα C, στο κατάστημα κράτησης Διαβατών.

Πρόκειται να υλοποιήσει το πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ HCV/HIV» που αφορά στην ταχεία αναζήτηση και διασύνδεση των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών που είναι θετικοί σε HIV και ηπατίτιδα C στη Θεσσαλονίκη και την προώθησή τους σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας.