Με τη σφραγίδα του νόμου μπορούν πλέον οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας να προχωρούν σε αντιγριπικούς και αντιτετανικούς εμβολιασμούς.

Το κείμενο της τροπολογίας αναφέρει ότι οι πολίτες θα έχουν -και επίσημα πλέον- πρόσβαση σε συγκεκριμένες  πρωτοβάθμιας υπηρεσίες υγείας με στόχο την απρόσκοπτη συνέχεια της φροντίδας του πληθυσμού και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ιωάννης Δαγρές, φαρμακοποιός και μέλος ΔΣ ΠΦΣ-ΝΠΔΔ, τονίζει ότι επιτρέπεται στα φαρμακεία, ως Μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγείας, αφού αποκτήσουν τη σχετική άδεια, να προχωρούν σε χορήγηση αντιτετανικού και αντιγριπικού ορού στους πολίτες. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της πιστοποίησης θα καθορίζονται ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Πρώτη ιστορική αναγνώριση

Οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας χαιρετίζουν τη συγκεκριμένη τροπολογία. Είναι η πρώτη φορά που θεσμοθετείται σχετική υπηρεσία Πρωτοβάθμιας Υγείας για τα φαρμακεία της Ελλάδας. Πρόκειται για μία ιστορική αναγνώριση του ρόλου των φαρμακείων.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή αναβαθμίζει το ρόλο των φαρμακείων, κάνοντάς τα να προσεγγίζουν φαρμακεία άλλων σωρών διεθνώς, όπου τέτοιου είδους υπηρεσίες παρέχονται εδώ και πολλά χρόνια.

Επιπλέον, ο κ. Δαγρές αναφέρει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί την αυτονόητη αναγνώριση της καθημερινής και ενεργής συμβολής των φαρμακείων στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, η οποία γινόταν άτυπα εδώ και πολλά χρόνια.

Θυμίζουμε ότι ειδικά στον αντιγριπικό και στον αντιτετανικό εμβολιασμό η διενέργειά τους από τα Φαρμακεία της Ελλάδας αποτελεί εδώ και δεκαετίες άνω του 90% του συνόλου των αντιγριπικών και αντιτετανικών εμβολιασμών που διενεργούνται ετησίως πανελλαδικά, γεγονός που προσφέρει τεράστια εξοικονόμησης σε όρους διαχείρισης και πόρων για το Σύστημα Υγείας της χώρας, και ταυτόχρονα αποτελεί, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, και τον κατ΄ εξοχήν παράγοντα χάρη στον οποίο η ανοσοποίηση του ελληνικού πληθυσμού στα συγκεκριμένα νοσήματα είναι σταθερά και διαχρονικά άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

 

Πηγή: HealthPharma