Τα χαμηλής έντασης κρουστικά κύματα διεγείρουν τη φυσική ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων στο στυτικό ιστό, μέσω παραγωγής αγγειακών αυξητικών παραγόντων (VEGF), αυξάνοντας έτσι την αιμάτωση του πέους. Επιπλέον, φάνηκε να προκαλούν αύξηση του ΝΟ (ενεργοποίηση συνθάσης ΝΟ), ενεργοποίηση περιαγγειακών βλαστοκυττάρων, καθώς και αναγέννηση των στυτικών νεύρων (κυττάρων Schwann) και λείων μυϊκών ινών του πέους. Το σύστημα Piezowave2 των γερμανικών οίκων Richard Wolf/Elvation χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία παραγωγής γραμμικά διαμορφωμένων κρουστικών κυμάτων, ώστε να επιτυγχάνει 100% κάλυψη του στυτικού ιστού, καθώς και μεταβλητό βάθος διείσδυσης.

 

Επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας

Πρόσφατες κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις έχουν αποδείξει τα θετικά αποτελέσματα της LI-ESWT στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, που φαίνεται πως σε άνω του 70% των
ασθενών διατηρούνται έως και για 1 χρόνο μετά τη θεραπεία. Πρόσφατες κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις έχουν αποδείξει τα θετικά αποτελέσματα της LI-ESWT στη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, που φαίνεται πως σε άνω του 70% των ασθενών διατηρούνται έως και για 1χρόνο μετά τη θεραπεία.

 

Τρόπος θεραπείας

Απαιτούνται 2-3 εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 15 λεπτών με τοπική εφαρμογή κρουστικών κυμάτων στο πέος. Οι συνεδρίες είναι ανώδυνες, χωρίς επιπλοκές και ανάγκη αποθεραπείας.
Συνολικά διενεργούνται 12-18 συνεδρίες. Μετά τη συμπλήρωση 6-12 μηνών και ανάλογα με το αποτέλεσμα απαιτείται η εκτέλεση περιορισμένου αριθμού αναμνηστικών συνεδριών
για τη διατήρηση του αποτελέσματος.

 

Πιστοποίηση

Η θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας με Χαμηλής Έντασης Κρουστικά Κύματα περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU) ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τη
στυτική δυσλειτουργία. Η μέθοδος τελεί υπό έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

 

Σύγκριση κρουστικών κυµάτων (LSTC-ED) και φαρµάκων (αναστολέων φωσφοδιεστεράσης-5)

Κρουστικά κύματα LSTC-ED για την θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας

 • ∆ηµιουργεί νέα αιµοφόρα αγγεία για να για να αυξήσουν την αιµάτωση του πέους
 • Τα αποτελέσµατα µπορεί να διαρκέσουν για χρόνια
 • Αυθόρµητη σεξουαλική δραστηριότητα
 • Κόστος καταβαλλόµενο µια φορά, όφελος που διαρκεί
 • Καµία παρενέργεια δεν έχει στον οργανισµό η θεραπεία µε τα κρουστικά κύµµατα, καθώς είναι ανώδυνη και µη επεµβατική
 • ∆ιορθώνει το αίτιο
 • Κατάλληλη για καρδιοπαθείς
 • Κανένας χρονικός περιορισµός

 

Φάρμακα – αναστολείς PDE-5

 • ∆ιαστέλλουν παροδικά τα υπάρχοντα αγγεία και αυξάνουν την αιµάτωση του πέους
 • Τα αποτελέσµατα µπορεί να διαρκέσουν από µερικές ώρες έως 1,5 ηµέρα
 • Μη αυθόρµητη σεξουαλική δραστηριότητα λόγω της ανάγκης λήψης φαρµάκου
 • Υψηλό κόστος ανά ερωτική συνεύρεση, που αθροίζεται σωρευτικά
 • Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ζάλη, χαµηλή πίεση, πονοκέφαλος, καύσος στοµάχου, διαταραχές όρασης, κώφωση
 • Αντιµετωπίζει το αποτέλεσµα
 • Μη κατάλληλη για καρδιοπαθείς που λαµβάνουν νιτρώδη σκευάσµατα
 • Η σεξουαλική δραστηριότητα θα πρέπει να ξεκινήσει µετά την έναρξη δράσης του φαρµάκου