Με γνώμονα την ακριβέστερη και εγκυρότερη διάγνωση παθήσεων του μαστού το Πρότυπο Κέντρο Μαστού MyMastos επενδύει στην καινοτομία, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και πρωτοποριακές διαγνωστικές μεθόδους και εξετάσεις. Η βασική του αρχή άλλωστε είναι η μεταφορά και η εφαρμογή της πιο σύγχρονης γνώσης και τεχνολογίας στον μαστογραφικό έλεγχο, στην πρώιμη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι το πρώτο κέντρο μαστού που χρησιμοποιεί δύο πρωτοποριακές μεθόδους: την ψηφιακή μαστογραφία διπλής ενέργειας με χρήση σκιαγραφικού μέσου  (CESM) για την ανίχνευση και τη διάγνωση πρώιμων καρκίνων του μαστού, αλλά και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στις ψηφιακές μαστογραφίες.

MyMastos

Ψηφιακή μαστογραφία διπλής ενέργειας με χρήση σκιαγραφικού μέσου

Η ψηφιακή μαστογραφία διπλής ενέργειας με χρήση σκιαγραφικού μέσου ή ψηφιακή μαστογραφία με αντίθεση (CESM) είναι μια καινοτόμα μέθοδος στην ανίχνευση και τη διάγνωση πρώιμων καρκίνων του μαστού. 

Τι κάνει όμως η ψηφιακή μαστογραφία διπλής ενέργειας με χρήση σκιαγραφικού μέσου; Παρέχει πληροφορίες για τον βαθμό αγγείωσης της βλάβης πέραν των μορφολογικών πληροφοριών της συμβατικής ψηφιακής μαστογραφίας, η οποία, αν και παραμένει η βασική εξέταση για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού, δίνει ευαισθησία και ειδικότητα εικόνων που μπορεί να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες και δη σε πυκνούς μαστούς.  

Η αποτελεσματικότητά της εξομοιώνεται με αυτή μιας άλλης σημαντικής απεικονιστικής τεχνικής, της μαγνητικής τομογραφίας, με τη διαφορά ότι χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ενδείκνυται δε για γυναίκες κλειστοφοβικές ή γυναίκες που λόγω σωματοδομής ή βάρους δεν θα μπορούσαν να υποβληθούν σε μια μαγνητική μαστογραφία.

Ο χρόνος διενέργειας της εξέτασης δεν ξεπερνά τα 6-8 λεπτά, ενώ είναι πολύ καλά ανεκτή από τις ασθενείς. Η διαδικασία έχει ως εξής: η ασθενής τοποθετείται στο μηχάνημα του μαστογράφου κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και για μια απλή, ψηφιακή μαστογραφία. Στη συνέχεια λαμβάνονται εικόνες μετά την έγχυση του σκιαγραφικού σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που επιτρέπουν την εκτίμηση και ανάλυση της αγγείωσης τόσο του φυσιολογικού μαστού όσο και τυχόν υποκείμενων αλλοιώσεων αυτού. Έτσι, εξασφαλίζεται πλέον πρόσβαση και σε δυναμικές πληροφορίες που συμπληρώνουν ιδανικά τις μορφολογικές πληροφορίες και ενισχύουν τη διαγνωστική ακρίβεια. 

Με τον καρκίνο του μαστού να είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως, η χρήση ακριβέστερων και οικονομικά αποδοτικών τρόπων για την ανίχνευση και τη διάγνωση πρώιμων καρκίνων του μαστού έχει μεγάλη κλινική αξία. 

MyMastos

Τεχνητή Νοημοσύνη στις ψηφιακές μαστογραφίες

Το MyMastos όμως έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και στις ψηφιακές μαστογραφίες, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια. Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού και την εκτίμηση του εξατομικευμένου κινδύνου, εξασφαλίζοντας πολύτιμα εργαλεία για τους ιατρούς και τους ασθενείς. 

Αναλύει κάθε ξεχωριστή εικόνα και αναγνωρίζει πιθανές κακοήθεις βλάβες στις ψηφιακές μαστογραφίες, προσφέροντας στους ακτινολόγους κρίσιμης σημασίας πληροφορίες. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί τεχνολογία self deep learning που αξιοποιείται από τους ακτινολόγους κατά τη διάρκεια της «ανάγνωσης» των ψηφιακών εξετάσεων.

Ο αλγόριθμός της είναι σε θέση να εντοπίζει με μεγάλη ευκρίνεια μάζες, δομικές ανωμαλίες και ασυμμετρίες, όπως επίσης και επασβεστώσεις, με αντικειμενικότητα. Οι λύσεις της είναι σχεδιασμένες να βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα τής εξέτασης και να βελτιώνουν την εμπειρία τής ασθενούς. 

MyMastos

INFO!

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ MyMastos

Γ. Παπανδρέου 14, Θάλητος 9Α

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 858060, 2310 823111, 2313 252013

info@mymastos.gr