ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΔΙ

Ένα «κεφάλαιο» που διαρκώς αναβάλλεται

 

Σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία φαίνεται να μετατοπίζεται η γέννηση του πρώτου παιδιού για τις Ελληνίδες. Τόσο στη χώρα μας όσο και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες καθυστερούν την τεκνοποίηση.

 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2018, έχει καταγραφεί αύξηση του μέσου όρου ηλικίας της πρώτης τεκνοποίησης στην Ευρώπη, ο οποίος κυμαίνεται στα 28-30 έτη, δηλαδή αυξημένος κατά 6 χρόνια σε σχέση με το 1970. Αντιθέτως, γυναίκες ηλικίας 35-40 ετών γεννούν συχνότερα, παρά τα βιολογικά αναπαραγωγικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.

 

Πρώτo παιδί στην Ελλάδα

 

Γενικά, παρατηρείται διαχρονική αύξηση των γυναικών που γίνονται  μητέρες μετά τα 40 έτη και μεγάλη μείωση όσων τεκνοποιούν πριν τα 29 έτη.  Η πλειοψηφία των γυναικών στη χώρα μας κάνει σήμερα το πρώτο της παιδί πολύ αργότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν, καθώς πριν από 25 χρόνια, όλες σχεδόν οι πρώτες γεννήσεις προέρχονταν από πολύ νεότερες μητέρες (<30 ετών). Σήμερα, οι Ελληνίδες αποκτούν το πρώτο τους παιδί κατά μέσο όρο στα 30,4 έτη. Το 2008, η αντίστοιχη ηλικία ήταν τα 28 έτη.

 

Καριέρα – Oικογένεια: Σημειώσατε 1

 

Η διαρκής μετάθεση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των γυναικών προς μεγαλύτερες ηλικίες που έχει παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία, οφείλεται σε πολλούς κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, η δε πρόσφατη οικονομική κρίση ενίσχυσε απλώς την τάση αυτή. Φαίνεται ότι τα έτη εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης είναι αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία τεκνοποίησης, ενώ παράλληλα η οικονομική αβεβαιότητα αποτελεί τροχοπέδη στην τεκνογονία.

Γενικά στις χώρες της Νότιας Ευρώπης παρατηρήθηκε έντονη αύξηση των ορίων ηλικίας τεκνοποίησης, καθώς πάνω από το 50% των πρώτων γεννήσεων ήταν από μητέρες 30-39 ετών.

 

Αναλογία Πρώτων Γεννήσεων Κατά Ηλικία της Μητέρας στην Ελλάδα

Πηγή: Eurostat 2018

 

Πρώτες γεννήσεις: 45.283

<20 ετών – 3,7%

20-29 ετών – 36,7%

30-39 ετών – 54,3%

>40 ετών –  5,3%

Μέσος όρος: 30,4 έτη