Τι πρέπει να γνωρίζεις

ΡευΜαζήν: Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Ρευματικά Νοσήματα «ΡΕΥΜΑΖΗΝ»
συστάθηκε, ώστε να καλύψει μία ανάγκη ετών για όλους τους ανθρώπους που νοσούν από κάποιο ρευματικό νόσημα.

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός ενιαίου οργάνου που συγκεντρώνει και εκπροσωπεί τη «φωνή» των Ελλήνων ρευματοπαθών απέναντι στην Πολιτεία.

 

Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2016 έπειτα από πρωτοβουλία των Συλλόγων Ασθενών με ρευματικά νοσήματα και των συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με ρευματικά νοσήματα. Αναγνωρίστηκε έτσι η ανάγκη της από κοινού έκφρασης και οργανωμένης διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από ρευματικά νοσήματα.

Η ΡευΜαζήν εκπροσωπεί συνολικά περί τους 2.500 και πλέον ασθενείς από όλη την Ελλάδα και το Διοικητικό της Συμβούλιο απαρτίζεται αποκλειστικά από ασθενείς και γονείς παιδιών με ρευματικά νοσήματα, εκφράζοντας έτσι την ορθή και ανεπηρέαστη φωνή των ρευματοπαθών.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομοσπονδίας είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της φωνής των ασθενών ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και με μεγαλύτερο ψυχικό σθένος, μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τα χρόνια νοσήματά τους.

Βασικοί στόχοι της Ομοσπονδίας, είναι:

  • Η διεκδίκηση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ρευματοπαθών σε όλες τις θεραπείες και η βελτίωση των συνθηκών περίθαλψής τους
  • Η ενημέρωση του κοινού για τη σοβαρότητα των ρευματικών νοσημάτων και της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης
  • Η εκπαίδευση και η ενδυνάμωση των ρευματοπαθών και η ανάδειξη του ρόλου των ασθενών στην διαμόρφωση πολιτικών Υγείας μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων
    των συλλόγων ασθενών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα
  • Ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες ώστε να γνωρίσουν οι ασθενείς τα δικαιώματά τους.