Στην επόμενη ημέρα της θεραπείας των παθήσεων του πνεύμονα περνά η θωρακοχειρουργική με τη χρήση της ρομποτικής και ειδικότερα του
συστήματος DaVINCI που αφορά στις ρομποτικά υποβοηθούμενες επεμβάσεις στον θώρακα Robotic Assisted Thoracic Surgery (RATS).

Ενώ είναι σχετικά διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο, εντούτοις στη χώρα μας εφαρμόζεται από εντυπωσιακά περιορισμένο αριθμό θωρακοχειρουργών, καθώς είναι μια τεχνική που απαιτεί ειδικά προσόντα και ξεχωριστή εκπαίδευση.
Ο Δρ Κοσμάς Τσακιρίδης και η ομάδα του στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια εταιρεία για τη δυνατότητα διενέργειας θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων με το ρομποτικό σύστημα DaVinci.
Η ρομποτική έρχεται λοιπόν να αφήσει το αποτύπωμά της και στην θωρακοχειρουργική, κερδίζοντας τα τελευταία χρόνια έδαφος, με εφαρμογές σε όλο το εύρος των επεμβάσεων του θώρακα, τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις.

Ρομποτική Θωρακοχειρουργική: Η επόμενη ημέρα στη θεραπεία παθήσεων του πνεύμονα

Οφέλη για τον χειρουργό και τον ασθενή

Η ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής, με σημαντικά οφέλη για τον χειρουργό και τον ασθενή.
Ο μεν χειρουργός αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων και μπορεί να κάνει λεπτούς χειρισμούς, ο δε ασθενής βιώνει ένα σαφώς ευκολότερο χειρουργείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάρρωσή του.

Ρομποτική Θωρακοχειρουργική: Η επόμενη ημέρα στη θεραπεία παθήσεων του πνεύμονα

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και αφορούν:

• Μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την επέμβαση.
• Τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και μάλιστα με υψηλή ευκρίνεια.
• Διενέργεια του χειρουργείου από οπές.
• Δυνατότητα κίνησης και στροφής των εργαλείων 360 μοίρες, λόγω της εργονομίας των ρομποτικών εργαλείων που δύνανται να κινηθούν σε τρεις διαστάσεις και με γωνίες μεγαλύτερες από αυτές του ανθρώπινου χεριού.
• Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος (υπάρχει σαφώς μικρότερη πίεση στα μεσοπλεύρια διαστήματα σε σχέση με τις κλασικές θωρακοσκοπικές μεθόδους).
• Ελάχιστη απώλεια αίματος.
• Ταχύτερη ανάρρωση.
• Περιορισμός των επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετεγχειρητικά.
• Λιγότερο προεγχειρητικό άγχος για τους ασθενείς και ειδικά για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο φόβο του χειρουργείου.
• Μικρότερος χρόνος νοσηλείας με άμεσο επακόλουθο το οικονομικό όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα υγείας της χώρας μας.
• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, χάρη στην απουσία μεγάλων τομών.

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική προσφέρει όλα τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και επιπλέον μεγαλύτερο εύρος ευελιξίας σε απλές ή σύνθετες επεμβάσεις. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλοι οι περιορισμοί της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής, παρέχοντας ευχερή πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την ακριβέστερη και ασφαλέστερη χειρουργική θεραπεία.
Η μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών ξεπερνά την πενταετία (σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ομάδας μας), ενώ η ποιότητα της ζωής τους αλλάζει ριζικά. Αυτό είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας της ομάδας με τον θεράποντα ιατρό.

Ποιες επεμβάσεις διενεργούνται ρομποτικά

Ενδεικτικά κάποιες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη ρομποτική τεχνολογία είναι οι ακόλουθες:

  1. Λοβεκτομές
  2. Εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος
  3. Θυμεκτομές
  4. Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου
  5. Βιοψίες ενδοθωρακικών μαζών
  6. Παροχέτευση συλλογών – Πλευροδεσία
  7. Πνευμοθώρακας
Ρομποτική Θωρακοχειρουργική: Η επόμενη ημέρα στη θεραπεία παθήσεων του πνεύμονα

INFO!

Δρ Κοσμάς Τσακιρίδης, MD, PhD, FEBTS

Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής,

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσ/νίκης

*Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Health More, τεύχος 9