Νέους ορίζοντες στη θεραπεία των παθήσεων του πνεύμονα ανοίγει τα τελευταία χρόνια η ρομποτική στη θωρακοχειρουργική, όπου το σύστημα DaVINCI γράφει ένα καινούριο κεφάλαιο, αυτό των ρομποτικά υποβοηθούμενων επεμβάσεων στον θώρακα, Robotic Assisted Thoracic Surgery (RATS)

 

Με εφαρμογές σε όλο το εύρος των επεμβάσεων του θώρακα τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις, η ρομποτική θωρακοχειρουργική κερδίζει έδαφος, δημιουργώντας νέα δεδομένα κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το χειρουργείο.

Ο Δρ Κοσμάς Τσακιρίδης και η ομάδα του στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εταιρεία για τη δυνατότητα διενέργειας θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων με το ρομποτικό σύστημα DaVinci.

Πρόκειται για μια σημαντική πιστοποίηση, αφού παρόλο που η ρομποτική θωρακοχειρουργική είναι σχετικά διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο, στη χώρα μας την εφαρμόζουν πολύ λίγοι θωρακοχειρουργοί, καθώς πρόκειται για μια τεχνική που απαιτεί ειδικά προσόντα και ξεχωριστή εκπαίδευση.

 

Ρομποτική θωρακοχειρουργική

Τα πλεονεκτήματα

Ποια είναι όμως τα οφέλη της ρομποτικής θωρακο-χειρουργικής και πώς η τεχνική αυτή βοηθά τόσο τον χειρουργό όσο και τον ασθενή; Η καινοτόμος μέθοδος δίνει στον μεν χειρουργό μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, επιτρέποντάς του λεπτούς χειρισμούς, στον δε ασθενή την εμπειρία ενός σαφώς ευκολότερου χειρουργείου, που προλειαίνει το έδαφος για μια ταχύτερη και λιγότερο επώδυνη ανάρρωση. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα της χρήσης της ρομποτικής στη θωρακοχειρουργική είναι:

 • Τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και μάλιστα με υψηλή ευκρίνεια.
 • Δυνατότητα κίνησης και στροφής των εργαλείων 360 μοίρες χάρη στην εργονομία των ρομποτικών εργαλείων που δύνανται να κινηθούν σε τρεις διαστάσεις και με γωνίες μεγαλύτερες από αυτές του ανθρώπινου χεριού.
 • Μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την επέμβαση.
 • Διενέργεια του χειρουργείου μέσω οπών.
 • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, καθώς υπάρχει σαφώς μικρότερη πίεση στα μεσοπλεύρια διαστήματα σε σχέση με τις κλασικές θωρακοσκοπικές μεθόδους.
 • Ελάχιστη απώλεια αίματος.
 • Ταχύτερη ανάρρωση.
 • Περιορισμός των επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετεγχειρητικά.
 • Λιγότερο προεγχειρητικό άγχος για τους ασθενείς και ειδικά για αυτούς που φοβούνται περισσότερο το χειρουργείο.
 • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας, άρα και μεγαλύτερο οικονομικό όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα Υγείας.
 • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ελλείψει μεγάλων τομών.

θωρακοχειρουργική

Με τη ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική αίρονται όλοι οι περιορισμοί της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής, καθώς ο χειρουργός αποκτά ευχερή πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την ακριβέστερη και ασφαλέστερη χειρουργική θεραπεία. Έτσι, εξασφαλίζονται όλα τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και επιπλέον μεγαλύτερο εύρος ευελιξίας σε απλές ή σύνθετες επεμβάσεις.

Μέσω της νέας τεχνικής η ποιότητα ζωής των ασθενών αλλάζει ριζικά, στο πλαίσιο και της άριστης συνεργασίας της ομάδας με τον θεράποντα ιατρό, ενώ η μετεγχειρητική παρακολούθησή τους ξεπερνά την πενταετία, βάσει του πρωτοκόλλου της ομάδας του Δρα Τσακρίδη.

 

θωρακοχειρουργική

Οι εφαρμογές της νέας τεχνικής

Η ρομποτική θωρακοχειρουργική έχει μεγάλο εύρος εφαρμογών. Ενδεικτικά κάποιες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη ρομποτική τεχνολογία είναι οι εξής:

 1. Λοβεκτομές
 2. Εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος
 3. Θυμεκτομές
 4. Αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου
 5. Βιοψίες ενδοθωρακικών μαζών
 6. Παροχέτευση συλλογών – Πλευροδεσία
 7. Πνευμοθώρακας

 

θωρακοχειρουργική

INFO!

Δρ Κοσμάς Τσακιρίδης

MD, PhD, FEBTS

Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής,

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσ/νίκης