Στη Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης η λειτουργικότητα και η κοινωνική επανένταξη των ασθενών είναι οι δύο βασικοί στόχοι στα εξατομικευμένα προγράμματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Α.Ε.Ε.). Γι’ αυτό τον λόγο η Επιστημονική Ομάδα Αποκατάστασης του Κέντρου εκπόνησε επιστημονικές εργασίες με θέμα τον ρόλο που κατέχει το φύλο του ασθενή, αλλά και η ρομποτική επανεκπαίδευση στη γρήγορη αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό.

Απαραίτητο εργαλείο και για τις δύο έρευνες ήταν ο Δείκτης Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (FIM©), ο πιο αξιόπιστος τρόπος αξιολόγησης της λειτουργικότητας του ασθενή μετά από ένα Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Ο Δείκτης FIM©  καταδεικνύει με ακρίβεια την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών εργασιών και αυτoϋπηρέτησης, όπως είναι η αυτονομία στην ατομική καθαριότητα, την τροφή, την κοινωνική συναναστροφή, τη μνήμη κ.ά. Η αξιολόγηση του ασθενή πραγματοποιείται κατά την εισαγωγή του, ώστε να τεθεί ο τελικός εξατομικευμένος στόχος, και κατά το εξιτήριο του, για να εκτιμηθεί το ποσοστό προόδου που εμφανίζει μετά από την εντατική παρακολούθηση του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης στο Κέντρο.

Σύμφωνα λοιπόν με επιστημονικές έρευνες που εκπονήθηκαν στη Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, φαίνεται ότι το φύλο δεν επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη της πορείας της αποκατάστασης, αυτό όμως που σίγουρα επηρεάζει την εξέλιξη και κυρίως τη βελτίωση της λειτουργικότητας των άνω άκρων μετά από Α.Ε.Ε. είναι η προσθήκη των ρομποτικών μηχανημάτων στο πρόγραμμα αποκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η χρήση του περιβάλλοντος ρομποτικής επανεκπαίδευσης ARMEO® βελτιώνει σημαντικά τις λεπτές κινήσεις των άνω άκρων, ενώ αντιθέτως ο χρόνος αποκατάστασης των ασθενών που δεν έχουν εντάξει τη ρομποτική τεχνολογία στο πρόγραμμά τους είναι μεγαλύτερος.

Το ρομποτικό σύστημα ARMEO® λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας 3D και αποτελεί το βασικό εργαλείο θεραπείας για ασθενείς με προβλήματα λειτουργικότητας των άνω άκρων, επιτρέποντας τους να επιτύχουν ταχύτερα αποτελέσματα, αναλόγως πάντα με τους στόχους κάθε συνεδρίας.

Στη Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης εξελισσόμαστε και πορευόμαστε με επιστημονικές ενδείξεις από παγκόσμιες επιστημονικές έρευνες που αφορούν στην επιστήμη της Ιατρικής Αποκατάστασης και από έρευνες του Κέντρου με τη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων της Ειδικής Ομάδας Αποκατάστασης.  Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται το γρήγορο, θεραπευτικό αποτέλεσμα, η γρήγορη επιστροφή του ατόμου στην κοινωνική και την επαγγελματική του δραστηριότητα και ταυτόχρονα η μείωση των απαιτούμενων δαπανών.

 

Πηγές:

 

INFO!

EUROMEDICA-ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τέρμα 17ης Νοεμβρίου, Ελαιώνες, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 54301

Γενικές πληροφορίες: 2310 986 000

Ημερήσια νοσηλεία: 2310 986 100

www.euromedica-arogi.gr

Μοιραστείτε το άρθρο.