Ανησυχητική αύξηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων σε όλη την Ευρώπη, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία καταγράφουν Εκθέσεις του ECDC

Οι τελευταίες εκθέσεις του του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για τα χλαμύδια, τη γονόρροια και το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (LGV) υπογραμμίζουν μια απότομη αύξηση των αναφερόμενων περιπτώσεων αυτών των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ).

Αυτή η αύξηση είναι παρόμοια με την αύξηση των κρουσμάτων σύφιλης που είχε αναφερθεί από το ECDC και αποτυπώνει μια δεκαετία αυξανόμενων ποσοστών ΣΜΝ σε όλη την Ευρώπη, παρά τη μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, πιθανώς λόγω αλλαγών στην πρόσβαση σε τεστ και μειωμένες επαφές.

Γονόρροια και μικροβιακή αντοχή

Ο αριθμός των αναφερόμενων περιπτώσεων γονόρροιας συνέχισε να αυξάνεται, όπως και πριν την πανδημία COVID-19.

    Μόνο το 2021 καταγράφηκαν 46.728 επιβεβαιωμένα κρούσματα γονόρροιας, ξεπερνώντας τα προ-πανδημικά επίπεδα.

Αν και τα στοιχεία αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ, οι άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (MSM) αντιπροσώπευαν περισσότερα από τα μισά δηλωθέντα κρούσματα.

Εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων, οι ανησυχίες σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή είναι ιδιαίτερα έντονες στο πλαίσιο της γονόρροιας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αντιμικροβιακής Επιτήρησης του Γονόκοκκου (Euro-GASP) αναφέρει αυξανόμενη αντοχή σε δύο συγκεκριμένα αντιβιοτικά, την αζιθρομυκίνη και την σιπροφλοξασίνη, τονίζοντας την ανάγκη για παρακολούθηση και ισχυρές στρατηγικές αντιμετώπισης.

Χλαμύδια: Υψηλότερα τα ποσοστά στις γυναίκες

Η έκθεση για τα χλαμύδια αποκαλύπτει παρόμοια εικόνα με αυξήσεις από το 2012 έως το 2019, μείωση το 2020 πιθανότατα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας που ακολουθείται από αύξηση ξανά το 2021. Τα ποσοστά συνεχίζουν να είναι υψηλότερα στις νεαρές ενήλικες ετεροφυλόφιλες γυναίκες. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων στις εξετάσεις για χλαμύδια, με τις νεαρές γυναίκες να λαμβάνουν τις περισσότερες εξετάσεις, σημαίνει ότι τα χλαμύδια μπορεί να υποδιαγνωσθούν στους άνδρες.

Ανησυχητική αύξηση για το LGV

Η αξιολόγηση του ECDC για το LGV δείχνει μια ανησυχητική αύξηση των αναφερόμενων περιπτώσεων. Η μόλυνση, που προκαλείται από Chlamydia trachomatis , παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις λόγω των πιθανών μακροχρόνιων επιπλοκών της. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία των στοχευμένων στρατηγικών πρόληψης και της ενισχυμένης επιτήρησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του LGV.

Ο αριθμός των περιγραφόμενων κρουσμάτων είναι πιθανό να είναι υποεκτιμημένος, καθώς πολλές χώρες δεν διαθέτουν εθνικά συστήματα επιτήρησης για το LGV και η επιβεβαίωση της μόλυνσης μέσω μοριακής διάγνωσης δεν είναι ευρέως διαθέσιμη.

Σταθερά αυξητική τάση και στη σύφιλη

Οι πρόσφατες αναφορές για τη σύφιλη και τη συγγενή σύφιλη δείχνουν μια σταθερά αυξητική τάση παρά την προσωρινή πτώση το 2020. Το 2021, αναφέρθηκαν 25 270 επιβεβαιωμένα κρούσματα σύφιλης σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ, που αντιπροσωπεύει αύξηση σε σχέση με το 2020, όταν τα κρούσματα είχαν μειωθεί για πρώτη φορά σε διάστημα οκτώ ετών.

Ο συνολικός αριθμός των γνωστοποιήσεων συγγενούς σύφιλης σε 22 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ που ανέφεραν σταθερά δεδομένα για την περίοδο 2012-2021, παρουσίασε κορύφωση το 2013 ακολουθούμενη από μείωση μεταξύ 2014 και 2017 και δεύτερο υψηλό αριθμό αναφερόμενων περιπτώσεων το 2019. Τα κρούσματα συγγενούς σύφιλης μειώθηκαν ξανά το 2020 και το 2021. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030 για την εξάλειψη της συγγενούς σύφιλης, πρέπει να ξεπεραστούν οι προκλήσεις στην επιτήρηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία για τις εγκύους.

Το ECDC συνιστά τις ακόλουθες ενέργειες

 Οι αυξανόμενοι αριθμοί των αναφερόμενων ΣΜΝ αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Το ECDC συνιστά τις ακόλουθες ενέργειες:

Επείγουσα ενίσχυση δράσεων πρόληψης

Παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής (AMR) : Η συνεχής παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής είναι επιτακτική για την ενημέρωση των στρατηγικών θεραπείας και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων.

Συνολικά, αυτές οι εκθέσεις σηματοδοτούν μια κρίσιμη συγκυρία στη μάχη κατά των ΣΜΝ στην Ευρώπη. Οι συλλογικές προσπάθειες μεταξύ των αρχών δημόσιας υγείας, των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των κοινοτήτων είναι απαραίτητες για τον περιορισμό της εξάπλωσης αυτών των λοιμώξεων και τον μετριασμό των επιπτώσεών τους στα άτομα και στα δημόσια συστήματα υγείας.