Σημαντικές εισηγήσεις και διάλογος για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης με τον ασθενή στο επίκεντρο

 

Την Αθήνα και την Affidea Ελλάδος επέλεξε ο Όμιλος Affidea για τη διοργάνωση του Medical Council, του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου όλων των Επιστημονικών Διευθυντών των εταιρειών του Ομίλου.

Σκοπός του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με διεθνή συμμετοχή από τις 15 χώρες του δικτύου, την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν η συζήτηση και η ανταλλαγή των best practices μεταξύ των Επιστημονικών Διευθυντών κάθε χώρας, καταξιωμένων ιατρών υποειδικοτήτων και μελών της κλινικής ομάδας του Ομίλου, αναφορικά με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τη στρατηγική σε βασικούς τομείς εξειδίκευσης του Ομίλου, όπως η κλινική διακυβέρνηση, η ακτινολογία και η φροντίδα του καρκίνου, η ψηφιοποίηση της υγείας, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε μεταξύ άλλων η μεταστροφή των αντιλήψεων και των πολιτικών υγείας τα τελευταία χρόνια λόγω και της πανδημίας COVID-19, η ανάγκη για πρόληψη του καρκίνου, οι σχέσεις ιατρών και ασθενών, ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι προηγμένες τεχνολογίες και καινοτόμες μέθοδοι στη διάγνωση. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις πρωτοπορίες που επιδεικνύει ο Όμιλος μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων πρωτοκόλλων και τεχνικών επεξεργασίας ιατρικών δεδομένων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και στην αλληλεπίδραση κλινικής αριστείας και εταιρικής στρατηγικής.

Αθήνα

Στην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος  κ. Θεόδωρος Καρούτζος επεσήμανε: «Η κύρια επένδυση του Ομίλου μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας, οι γιατροί μας. Για να κάνουμε την υγεία πραγματικότητα, χρειαζόμαστε ειδικευμένους γιατρούς που παρέχουν ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με το πώς να φροντίζουν την υγεία τους, να συντονίζουν τη φροντίδα τους και να υποστηρίζουν τις ανάγκες τους. Ο γιατρός παρέχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία και για εμάς αποτελεί μέρος των αποφάσεων σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς μας. Πρωταρχικός του ρόλος είναι η διάγνωση και η θεραπεία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ανακουφίζει, να συμβουλεύει, να συμπορεύεται με τον εξεταζόμενο».

Στην ομιλία του ο Επιστημονικός Διευθυντής της Affidea Ελλάδος κ. Δημήτριος Δαραβίγκας δήλωσε: «Η διοργάνωση Συνεδρίων και η προώθηση συνεργασιών σαν τη σημερινή, οι οποίες προάγουν τη γνώση μέσα από τον διάλογο και την χρήση νέων τεχνολογιών, αποτελεί κεντρικό στόχο του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο αποδεικνύουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και της προαγωγής της υγείας, που μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την χώρα. Να είστε βέβαιοι ότι ο Όμιλος Affidea, με όραμα, σκληρή δουλειά και έμφαση στην καινοτομία, θα συνεχίσει να είναι στην πρώτη γραμμή στις εξελίξεις του κλάδου και για τα επόμενα χρόνια».

 

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες.

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Σήμερα λειτουργεί μέσω ενός Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο ‘Ομιλος Affidea λειτουργεί με υπευθυνότητα και ευαισθησία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς του, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram