Στη Βουλή κατέθεσε το υπουργείο Υγείας, το νομοσχέδιο για το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων και τις Μεταμοσχεύσεις το οποίο αναμένεται να εισαχθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, προς επεξεργασία, αύριο Τρίτη, 07/03/2023.

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας συστήνεται το Ογκολογικό Κέντρο Παίδων αλλά ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε υγειονομικούς και ασθενείς των μικρών ασθενών.

Παράλληλα προβλέπονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις μεταμοσχεύσεις, ενώ ρυθμίζονται και θέματα όπως για τα φάρμακα, το clawback, τις διοικήσεις των Νοσοκομείων, τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους κ.α.

Τι αλλάζει

Σε ό,τι αφορά στις μεταμοσχεύσεις, με το σχέδιο νόμου επικαιροποιείται το πλαίσιο, διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασθενών, ιδίως κατοχυρώνεται η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης και επιχειρείται να επιτευχθεί η αύξηση και ενίσχυση των μεταμοσχεύσεων προς όφελος των συμπολιτών που το έχουν ανάγκη, όπως σημειώνεται από το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δωρεά από άνθρωπο, ζώντα ή αποβιώσαντα, και τη χρήση οργάνων, ιστών και κυττάρων, με σκοπό την μεταμόσχευση ή άλλη θεραπευτική ή επιτρεπτή χρήση.

Όλες οι σχετικές διαδικασίες διενεργούνται με γνώμονα την προστασία της προσωπικότητας και της υγείας των εμπλεκόμενων προσώπων και με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξία, υπογραμμίζει το υπουργείο Υγείας.

Το εν λόγω νομοσχέδιο αποσκοπεί σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στο να συνεισφέρει στη διαθεσιμότητα ανθρωπίνων οργάνων, ιστών και κυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς, να θεσπίσει συστήματα προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τα διακινούμενα όργανα, ιστούς και κύτταρα, καθώς και να αποκλείσει οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση, αφαίρεση ή διακίνηση αυτών.

Βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι:

  • η αναβάθμιση της Επιτροπής Ζώντα Δότη και η οργάνωση αυτής σε δύο αυτοτελή τμήματα, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην παροχή της σχετικής άδειας
  • η θέσπιση της υποχρέωσης των Μονάδων Μεταμόσχευσης να παρακολουθούν τον δωρητή τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εφ’ όρου ζωής του
  • η πρόβλεψη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκφρασμένη βούληση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οικείοι του, ότι η αφαίρεση οργάνου – μοσχεύματος πραγματοποιείται, υπό την τήρηση συγκεκριμένων δικλίδων ασφαλείας
  • η επικαιροποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών, ώστε να παραμένουν εναρμονισμένα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις
  • η θέσπιση ως κανόνα της κατά προτεραιότητας διενέργειας των χειρουργικών πράξεων της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης σε σχέση με τις λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις
  • η θέσπιση Δικτύων Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων
  • η αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μετονομάζεται σε «Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων», εξοπλίζεται με επιπλέον αρμοδιότητες, ιδίως ως προς την αδειοδότηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Δομών Μεταμοσχεύσεων της χώρας, και προβλέπεται ότι θα επικουρείται από ειδικές επιτροπές για την παροχή επιστημονικής συνδρομής σε εξειδικευμένα ζητήματα
  • η θεσμοθέτηση κριτηρίων αξιολόγησης των μεταμοσχευτικών κέντρων, συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της συνδρομής των κριτηρίων αυτών
  • η πρόβλεψη της δημιουργίας ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ) που ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη δωρεά, την αντιστοίχιση και την κατανομή οργάνων, τη μεταμόσχευση και τη μακροπρόθεσμη μετα – μεταμοσχευτική παρακολούθηση