Συναγερμό ήχησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ότι πλαστές προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας για το διαβήτη Ozempic (σεμαγλουτίδη, 1 mg, ενέσιμο διάλυμα) έχουν εντοπιστεί σε χονδρεμπόρους στην ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό οι πλαστές πένες, φέρουν ετικέτες στα γερμανικά και προέρχονται από χονδρεμπόρους της Αυστρίας και της Γερμανίας.

Οι συσκευές έχουν κανονικούς αριθμούς παρτίδας, 2D barcodes και μοναδικούς σειριακούς αριθμούς από γνήσια πακέταOzempic. Στην ΕΕ, κάθε συσκευασία φαρμάκου έχει μοναδικό γραμμωτό κώδικα 2D και σειριακό αριθμό, ώστε να μπορεί να παρακολουθείται σε κοινό ηλεκτρονικό σύστημα σε όλη την ΕΕ.

Οι αρμόδιες αρχές ανακάλυψαν την απάτη, όταν κατά τη διάρκεια σάρωσης συσκευασιών πλαστών Ozempic, οι σειριακοί αριθμοί αποδείχθηκαν ανενεργοί. Αυτή ήταν η ένδειξη για τους χειριστές των συσκευών σάρωσης, ότι υπάρχει πιθανή παραποίηση.

Οι αρμόδιες αρχές διευκρινίζουν ότι υπάρχουν διαφορές στην εμφάνιση μεταξύ της παραποιημένης και της γνήσιας πένας.

ΕΜΑ: Πλαστά Ozempic δεν κυκλοφορούν στα νόμιμα φαρμακεία

Για τους παραπάνω λόγους ο EMA ζητά από τους πολίτες να ελέγχουν τα  φυλλάδια οδηγιών των ασθενών για να διαπιστώσουν πώς θα πρέπει να είναι οι γνήσιες συσκευές τύπου πένας Ozempic.

Επίσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν στυλό Ozempic εάν υποψιάζονται ότι είναι παραποιημένο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Από τον ΕΜΑ επισημάνθηκε επίσης, πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι παραποιημένες πένες έχουν χορηγηθεί σε ασθενείς από νόμιμα φαρμακεία. Επίσης, προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για βλάβη σε ασθενείς αναφορικά με το ψευδεπίγραφο φάρμακο. Ο Οργανισμός επισημαίνει επιπροσθέτως, πώς καλό θα ήταν οι ασθενείς να μην προμηθεύονται το φάρμακο μέσω internet.

Πηγή: ema.europa.eu