Αγαπώ και φροντίζω τον εαυτό μου σημαίνει φροντίζω τη σωματική και ψυχική μου υγεία και ενδιαφέρομαι για οτιδήποτε μπορεί δυνητικά να την επηρεάσει. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η γονιμότητα μιας γυναίκας που, ενώ σε μια περίοδο της ζωής της μπορεί να μην είναι προτεραιότητα, σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή γίνεται, καθώς το «καμπανάκι» της μητρότητας χτυπά. Πολλές φορές όμως το βιολογικό ρολόι δεν ακολουθεί τη βιολογική ικανότητα μιας γυναίκας να γίνει μητέρα!

Η εποχή μας θέλει τις γυναίκες να κάνουν σπουδές και καριέρα, οπότε αναγκαστικά αναβάλλεται η δημιουργία οικογένειας για μεγαλύτερες ηλικίες. Μετά τα 35 έτη η χρωμοσωμική υγεία, η δυναμική και το απόθεμα των ωαρίων της γυναίκας φθίνουν –μάλιστα μετά τα 38 κατακόρυφα- με αποτέλεσμα ακόμη και οι τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης των ωαρίων αυτών να έχουν χαμηλή αποτελεσματικότητα.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων

Ένας τρόπος συντήρησης της γονιμότητας μιας γυναίκας για μεγαλύτερο διάστημα είναι η κρυοσυντήρηση των ωαρίων της σε ηλικίες κατά τις οποίες η πιθανότητα επίτευξης μιας εγκυμοσύνης είναι μεγάλη. Από τη μια υπάρχουν καθαρά πρακτικοί και κοινωνικοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα σε αυτή την επιλογή. Από την άλλη, συντήρηση μπορεί να κάνει ασθενής πριν την έναρξη χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων, που συνήθως δρουν αρνητικά στις ωοθήκες. Τρίτον, είναι επιλογή για ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε εκτεταμένα χειρουργεία στις ωοθήκες, ώστε να εξασφαλίσουν τη διατήρηση κάποιου καλού αποθέματος για το μέλλον.

Η συντήρηση ωαρίων γίνεται σήμερα με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification), κατά την οποία τα ωάρια ψύχονται ταχύτατα ώστε να διασφαλίζεται η αποφυγή δημιουργίας κρυστάλλων στο εσωτερικό τους, καθώς και καλύτερα ποσοστά απόψυξής τους σε σχέση με παλαιότερες τεχνικές. Η διαδικασία για την γυναίκα περιλαμβάνει την εκτίμηση του ωοθηκικού της αποθέματος, με υπέρηχο ή εξέταση αίματος.

 

Πώς γίνεται

Με την έναρξη του κύκλου γίνεται  λήψη ενέσιμης αγωγής, για περίπου δέκα ημέρες, με τροποποιήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να παραχθούν περισσότερα του ενός ωοθυλάκια. Στο διάστημα αυτό γίνεται τακτική υπερηχογραφική και ορμονική παρακολούθηση και η γυναίκα μπορεί να συνεχίζει την καθημερινή της δραστηριότητα.  Η ωοληψία γίνεται με ήπια νάρκωση, διακολπικά και η επιστροφή στην εργασία μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα.

Η γυναίκα ενημερώνεται για τον αριθμό των ώριμων ωαρίων που έχει και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μετά από αρκετά έτη, εάν δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει τη γονιμότητα στο μέλλον. Διατηρεί την πιθανότητα που έχει μια γυναίκα να μείνει έγκυος στην αντίστοιχη ηλικία που κάνει την κρυοσυντήρηση, εάν θα έκανε μια προσπάθεια εξωσωματικής. Άρα όσο νωρίτερα τόσο καλύτερη η πρόγνωση!

Με τις τεχνικές κρυοσυντήρησης ωαρίων έχουν βοηθηθεί και στη χώρα μας δεκάδες γυναίκες να φέρουν στον κόσμο το δικό τους μικρό «θαύμα» μέσω της διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης, μια χείρα βοηθείας στη φύση. Στην εποχή της τεχνολογίας και των εξελίξεων είναι ευθύνη των ειδικών και των Μέσων να ενημερώνουν τις νέες γυναίκες για τις επιλογές που έχουν, ώστε η υπογονιμότητα της μεγάλης ηλικίας να αποτελεί παρελθόν.