Τέλος στα έντυπα Βιβλιάρια Υγείας βάζει νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας.

Την οριστική κατάργηση των έντυπων βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (06/03/2019).

Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Πιο συγκεκριμένα, καταργείται πλήρως η έντυπη μορφή του βιβλιαρίου υγείας, καθώς έχει ήδη θεσπιστεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπου προωθείται η καταχώρηση των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ).

Ο φάκελος αυτός περιέχει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας, καθώς και δεδομένα, εκτιμήσεις και πληροφορίες κάθε είδους που αφορούν στην κατάσταση υγείας και την εξέλιξή της καθ’ όλη τη διαδικασία περίθαλψης του ασθενούς. Το περιεχόμενο του ΑΗΦΥ τηρείται ισοβίως και είναι ενιαίο και υποχρεωτικό σε εθνικό επίπεδο. Υπεύθυνο για τη σύσταση, λειτουργία και επεξεργασία του φακέλου είναι το υπουργείο Υγείας.

Ο ΑΗΦΥ ενεργοποιείται από τον οικογενειακό γιατρόστον οποίο ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος ή από οποιονδήποτε γενικό γιατρό, παθολόγο ή παιδίατρο, πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από το σύστημα αρχειοθέτησης του ΑΗΦΥ. Όλοι οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας υποχρεούνται να καταχωρούν στον ΑΗΦΥ όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της κατάστασης, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη νοσηλεία και την αποκατάσταση της σωματικής ή ψυχικής υγείας του ατόμου. Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Τι αναμένεται στην πράξη

Στην πράξη, η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας και η κάλυψη παροχών των ασφαλισμένων θα γίνεται με τον ΑΜΚΑ, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί την ταυτότητά τους ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων.

Μέχρι την οριστική κατάργηση των έντυπων βιβλιαρίων και έως ότου εφαρμοστεί πλήρως η ηλεκτρονική μορφή καταχώρησης των δεδομένων, θα ισχύει η χρήση του έντυπου βιβλιαρίου, αλλά πλέον δεν θα εκδίδονται καινούργια. Εάν τα ειδικά φύλλα έχουν τελειώσει, μπορούν να προστεθούν σφραγισμένες λευκές σελίδες.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας ρυθμίζει την ανάπτυξη και διαχείριση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας από την ΗΔΙΚΑ. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την ενημέρωση των πολιτών με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS, για το ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του φακέλου τους και τη χρονική στιγμή της πρόσβασης αυτής, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την καταγραφή των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα.

Η επόμενη μέρα μετά στο τέλος στα έντυπα βιβλιάρια υγείας

Η πλήρης ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών θα γίνει σταδιακά, δεν αναμένεται όμως να υπάρξουν προβλήματα από την άμεση κατάργηση των έντυπων βιβλιαρίων. Επί της ουσίας, τα βιβλιάρια υγείας δεν χρησιμοποιούνταν στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων, εκτός από περιπτώσεις συνταγογράφησης ακριβών φαρμάκων.

Από την κατάργηση των έντυπων βιβλιαρίων θα προκύψει μείωση της δαπάνης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω της εξοικονόμησης των εξόδων εκτύπωσης. Με την ίδια τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, καταργείται και η διάταξη με την οποία δεν γίνονταν δεκτές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για διαστήματα μισθολογικών περιόδων για τις οποίες δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Πηγή: newsbomb, dikaiologitika news