ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Στόχος η αξιοπιστία και η συνεχής ανάπτυξη»

Δρ Κοσμάς Τσακιρίδης

Ο Δρ Κοσμάς Τσακιρίδης, Καρδιο-Θωρακοχειρουργός και ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΙΣΘ αναφέρεται στους στόχους και τις προοπτικές του, ενώ υπογραμμίζει τη σημαντικότητα του θεσμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ΤΕΑ στην Ε.Ε αναπληρώνουν ένα σημαντικό ποσοστό του συντάξιμου εισοδήματος των εργαζομένων το οποίο κυμαίνεται από 20% έως 50%.

Συνέντευξη στην Άννα Παπαδοπούλου

 

Πρόσφατα δημιουργήθηκε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι ο στόχος του;

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΤΕΑ-ΙΣΘ) αποτελεί ένα νέο ταμείο στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλισης, το οποίο έχει ως σκοπό τη συμπληρωματική ασφαλιστική προστασία πέρα από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση των ατόμων που μετέχουν σε αυτό. Ο θεσμός των ΤΕΑ δεν είναι καινούριος, είναι ευρέως διαδεδομένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα η οποία αριθμεί περί τα 16.000 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ενώ στη χώρα μας τα ταμεία αυτά δεν ξεπερνούν τα 20.

Σύμφωνα με το σκεπτικό και το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί υποχρέωση των κρατών προς τους πολίτες και χαρακτηρίζεται ως ο 1ος πυλώνας ασφάλισης. Τα ΤΕΑ αποτελούν τον 2ο πυλώνα ασφάλισης και είναι μέριμνα του ίδιου του εργαζόμενου για τον εαυτό του, όπως και η ασφάλιση σε μία ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία που αποτελεί τον 3ο πυλώνα ασφάλισης.

Τα ΤΕΑ στην Ευρώπη μοιάζουν με τα επικουρικά ταμεία στην Ελλάδα, καλύπτουν το 25% του ενεργού πληθυσμού στην Ευρώπη και διαχειρίζονται μια περιουσία της τάξεως των 2,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι αναπληρώνουν ένα σημαντικό ποσοστό του συντάξιμου εισοδήματος των εργαζομένων, το οποίο κυμαίνεται από 20% έως 50%. Βλέποντας αυτήν την προοπτική, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΙΣΘ προεξάρχοντος του τέως Προέδρου κου Α. Εξαδάκτυλου έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του δικού μας ΤΕΑ, το οποίο συστάθηκε τον Ιούλιο του 2017. Άρα λοιπόν εμείς (ως ιατροί) μας δημιουργήσαμε.

 

Από ποια αρχή εποπτεύεται το νέο Ταμείο;

Το ΤΕΑ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ακολουθεί ένα καθορισμένο νομικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτεύεται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Χαρακτηριστικό της προόδου στην ελληνική πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι τα ΤΕΑ της χώρας μας δημιούργησαν το δευτεροβάθμιο όργανό τους την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ).

Με ποιον τρόπο λειτουργεί το ΤΕΑ-ΙΣΘ;

Ο τρόπος λειτουργίας του ΤΕΑ-ΙΣΘ περιλαμβάνει μηνιαίες εισφορές σύμφωνα με τη βούληση κάθε μέλους και προαιρετική ετήσια εφάπαξ εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. Τα χρήματα αυτά επενδύονται και ο έλεγχος των επενδύσεων και της λειτουργίας του ΤΕΑ-ΙΣΘ σε τοπικό επίπεδο γίνεται από την Επενδυτική Επιτροπή, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Επιτροπή Προμηθειών, τους Ορκωτούς Λογιστές και τον Εσωτερικό Έλεγχο του ταμείου. Τα πλεονεκτήματα του ΤΕΑ-ΙΣΘ έγκεινται στο γεγονός ότι όλες οι εισφορές των μελών εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα κατά 100% σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Η εφάπαξ απόδοση από το ταμείο επίσης δε φορολογείται. Το ταμείο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων επιστρέφουν στα μέλη του (ασφαλιζόμενοι).

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στη διοίκηση και τα όργανα του ταμείου. Παρέχει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια της πληροφόρησης σε κάθε μέλος διότι τα μέλη έχουν online πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό. Εργαζόμενοι λοιπόν κάτω από ένα αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργία του ταμείου, μοναδικός μας στόχος είναι να καταστήσουμε το ΤΕΑ-ΙΣΘ ως το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο για να αποτελέσει έναν οργανισμό υψηλού κύρους και αξιοπιστίας με συνεχή ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική.

 

Info!

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ MD, PhD, FEBTS

Καρδιο-Θωρακοχειρουργός- Διδάκτορας Πανεπιστημίου

Κάτοχος Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης στη Θωρακοχειρουργική

Γεν. Γραμματέας της EuroAsian Bridge Society

τ. Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακα

Ταμίας στο ΔΣ της ΕΛΕΤΕΑ

Ταμίας στο ΔΣ του ΤΕΑ-ΙΣΘ