Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης να εκδώσει την απόφαση με την οποία, θα καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα μοιραστούν 50+150 εκατ. ευρώ για τα φάρμακα.

Ουσιαστικά πρόκειται για τα ποσά που αντιστοιχούν στους στόχους μείωσης του clawback για το 2022 (50 εκατ. ευρώ) και για το 2023 (150 εκατ. ευρώ) και τα οποία σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών θα κατανεμηθούν σε τρεις κατηγορίες φαρμάκων:

 σε εκείνα που πωλούνται στη λιανική,

στα νοσοκομειακά και

στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που είναι κυρίως καινοτόμα.

Πώς θα μοιραστούν τα επιπλέον 200 εκατ. ευρώ στα φάρμακα

Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται περίπου 60 εκατ. ευρώ να δοθεί στο μεγαλύτερο μέρος του στα φάρμακα της λιανικής

Θα ακολουθήσουν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που θα λάβουν περί τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 40 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τα νοσοκομειακά φάρμακα. Σε ό,τι αφορά στα άλλα 50 εκατ. ευρώ για το 2022, αυτά θα κατανεμηθούν πιθανότατα με βάση τα σχέδια Πλεύρη, κυρίως στα νοσοκομειακά φάρμακα.