Τη δυνατότητα να λειτουργούν πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας κλινικές, που θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες εντός μεγάλων τουριστικών θερέτρων, θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τον τουρισμό Υγείας, που δρομολογείται από τα Υπουργεία Υγείας, Τουρισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.

Στο σχεδιασμό προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ιατρικής visa (medical visa) -μια πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών- και η παροχή κινήτρων για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για την ανάπτυξη Domestic Management Organisations (DMOs), που θα διαχειρίζονται τον τουρισμό τρίτης ηλικίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια του «1ου Διεθνούς Συνέδριου Τουρισμού Υγείας» στις 4 και 5 Μαΐου, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη διαΝΕΟσις.

Το διεθνές αυτό συνέδριο, το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα, ανέδειξε τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα ως έναν ακόμα πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της νέας μετά Covid εποχής και θα εδραιώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας κάνοντας δυνατή τη μετάβαση από το σημερινό τουριστικό μοντέλο του “ήλιος & θάλασσα”, σε έναν τουρισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες πολλών περισσότερων ανθρώπων προσφέροντας εναλλακτικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.

Η Ελλάδα brand name στον τουρισμό υγείας

Η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει ένα brand name στον τουρισμό υγείας και ευεξίας ενώ είναι αναγκαίος ένας οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας.

Η Υγεία και ο Τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεμένα. Εντούτοις, υπάρχει ανάγκη να γίνει αντιληπτή η έννοια του τουρισμού υγείας, όρος πολυσυλλεκτικός, με σημαντικότερο στοιχείο το κίνητρο για σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία.

Από την πλευρά της πολιτείας έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, όπως ένα νέο νομοσχέδιο από τα Υπουργεία Υγείας, Τουρισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα προβλέπει τη δυνατότητα να λειτουργούν πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας κλινικές, που θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες εντός μεγάλων τουριστικών θερέτρων.

Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ιατρικής visa (medical visa) -μια πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών- και η δημιουργία κινήτρων για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για την ανάπτυξη Domestic Management Organisations (DMOs), που θα διαχειρίζονται τον τουρισμό τρίτης ηλικίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια του τουρισμού υγείας, αφού ο όρος περιλαμβάνει πολλά στοιχεία όπως το κίνητρο για σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία.

Παγκόσμια τάση

Ο Τουρισμός Ευεξίας είναι μια παγκόσμια τάση. Είναι αλληλένδετος και με άλλες μορφές τουρισμού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενεργοποιούμε τον ταξιδιώτη, ώστε να ανακαλύψει την προσωπική του συνταγή ευεξίας. Την ευεξία ως τρόπο ζωής. Μέσα από αυτές τις μορφές τουρισμού, επιστρέφουμε στη φύση και την ιστορία και ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ιαματικό τουρισμό, μέσα από τη διάσταση της ευεξίας.

Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και συνεργασιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφερόμενος στον Τομέα του Ιατρικού Τουρισμού Υγείας τόνισε πώς υπάρχουν πάνω από 1 δισ. € που μπορούν να διατεθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Σχέδιο Ελλάδα 2.0) και από το ΕΣΠΑ 2021-27.

Μέσα από το ΕΣΠΑ και για δράσεις εξωστρέφειας θα διατεθούν 750 εκ. € για εξοπλισμό και ψηφιοποίηση υφιστάμενων δομών, μέσα από το καθεστώς 360 του αναπτυξιακού νόμου θα χρηματοδοτηθούν κέντρα αποθεραπείας ενώ μέσα από το καθεστώς ενναλακτικών μορφών τουρισμού θα χρηματοδοτηθούν κέντρα ιαματικού τουρισμού και ιαματικής θεραπείας. 200 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία 15 νέων και την αναβάθμιση 15 υφισταμένων εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών με παράλληλη ανάπτυξη και των γεωγραφικών περιοχών.