Στη σύσταση Κέντρου Ημέρας στην Θεσσαλονίκη προχωρά το Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με στόχο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, περίθαλψης και αντιμετώπισης των αναγκών και  προβλημάτων ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική η Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο Αναπληρωτής Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη και ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης σκοπός του νέου Κέντρου είναι:

  • Η θεραπευτική παρέμβαση σε περιστατικά έκθεσης παιδιών ή εφήβων σε ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση ή παραμέληση
  • Η πρόληψη περαιτέρω περιστατικών κακοποίησης – παραμέλησης παιδιών και εφήβων, και συγκεκριμένα, η πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη της θυματοποίησης των παιδιών και των εφήβων εξαιτίας του  ψυχικού τραύματος της έκθεσης σε ενδοοικογενειακή ή κοινοτική βία, παραμέληση ή διαδικτυακή εκμετάλλευση
  • Η θεραπευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, που εκτέθηκαν ή διατρέχουν κίνδυνο διαδικτυακής θυματοποίησης διά μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας
  • Η αντιμετώπιση και αποτροπή των επικίνδυνων και δυσλειτουργικών συμπεριφορών παιδιών και εφήβων, αλλά και των γονέων ή φροντιστών προς αυτά
  • Η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας της οικογένειας, και συγκεκριμένα η ενδυνάμωση οικογενειών που αντιμετωπίζουν κρίση, η πιο αποτελεσματική διαχείριση δυσκολιών και η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά, με παράλληλη ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας
  • Η υποστήριξη των γονέων για καλύτερη ανταπόκριση στα καθήκοντα φροντίδας, ανάληψης ευθυνών και βελτίωσης γονεϊκών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα σε οικογένειες με δυσλειτουργίες μετά την επιστροφή από το μαιευτήριο και τη γέννηση ενός παιδιού

Όπως αναφέρεται, το Κέντρο Ημέρας θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της  ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Το κέντρο απευθύνεται:

Σε παιδιά και εφήβους μηδέν έως δεκαοκτώ 18 ετών:

  • Που είναι θύματα κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής βίας και εν γένει κάθε είδους θυματοποίησης
  • Που έχουν βιώσει ή εκτεθεί σε ψυχο-τραυματικές εμπειρίες (κακοποίηση-παραμέληση) ή εν γένει αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο θυματοποίησης
  • Που έπεσαν ή διατρέχουν κίνδυνο να πέσουν θύματα διαδικτυακής θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης διά μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

Στους γονείς ή τους φροντιστές παιδιών και εφήβων.