Ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, στηρίζει σταθερά και έμπρακτα το πολύπλευρο έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών και εργαζομένων του Οργανισμού σε διαγνωστικές εξετάσεις.

Μέσω του τμήματος Εξωτερικών Υπηρεσιών, η Affidea διενεργεί τις απαραίτητες εξετάσεις προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό της κινητής μονάδας στην Αττική.

Πρόσφατα, η ομάδα Κατ’ οίκον της Affidea επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, ώστε να πραγματοποιήσει διαγνωστικούς ελέγχους, αλλά και να υπενθυμίσει ότι «πάνω από όλα είναι η υγεία».

Ο  Όμιλος Affidea και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με το οποίο, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του, ο κορυφαίος ιδιωτικός φορέας παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη παρέχει υπηρεσίες υγείας στα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια του Οργανισμού, μέσω του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του, υποστηρίζοντας και καλύπτοντας τις ανάγκες τους στο ήδη υπάρχον σύστημα ιατρικής φροντίδας των οικημάτων.

Οργανισμού

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες.

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Σήμερα λειτουργεί μέσω ενός Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο Όμιλος Affidea λειτουργεί με υπευθυνότητα και ευαισθησία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς του, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.