Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού πήρε το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, στηρίζοντας έμπρακτα τη συνολική προσπάθεια διαχείρισης των συνεπειών της. Παρέχει δωρεάν υπηρεσία HELP-DESK για την ψυχολογική υποστήριξη των ιατρών, νοσηλευτών, τεχνολόγων των διαγνωστικών τμημάτων, βοηθών, πληρωμάτων ασθενοφόρων και όλων όσοι πλαισιώνουν τις υπηρεσίες υγείας και μάχονται για τη διαχείριση της πανδημίας.

Οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε ειδικούς ψυχολόγους και επιστήμονες, οι οποίοι καλύπτουν την ηλεκτρονική υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε συνεχόμενο ωράριο. Η επικοινωνία συνίσταται σε ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσα σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον και έχει ως στόχο την προσωπική, συμβουλευτική υποστήριξη και την ενίσχυση του εξυπηρετούμενου επαγγελματία, προκειμένου να αντιμετωπίσει με ισορροπία, σθένος και ψυχραιμία τις καθημερινές προκλήσεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας.

Όσοι επιθυμούν να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Help-Desk απλά εισάγονται στην κεντρική σελίδα και εκκινούν συνομιλία στο κάτω αριστερά εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη. Παρακαλούνται να δηλώνουν όνομα χρήστη (ή ψευδώνυμο) και τον χώρο εργασίας τους στα σχετικά πεδία πριν από την αποστολή αιτήματος. Λαμβάνουν άμεσα απάντηση από τον αρμόδιο συνεργάτη.

Στην περίπτωση που επιθυμούν τηλεφωνική επικοινωνία, αυτό γίνεται μόνο κατόπιν δικού τους αιτήματος και μόνο στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα διαθέσει ο ειδικός συνεργάτης του HELP-DESK. Σημειώνεται ότι δεν παρέχονται απαντήσεις επί επιστημονικών ιατρονοσηλευτικών/ διαγνωστικών θεμάτων από την εν λόγω υπηρεσία.

Στρεσογόνοι παράγοντες  για τους επαγγελματίες υγείας

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή IASC (Interagency Standing Committee) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και οι οποίες επικοινωνούνται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προς εφαρμογή, οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας θα πρέπει να αντιμετωπισθούν έγκαιρα μέσα από μια πυραμίδα παρεμβάσεων, με την ενσωμάτωση μηχανισμών που θα στηρίξουν τον πολίτη και τους επαγγελματίες υγείας, συντονισμένα και με αποτελεσματικότητα.

Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής βιώνουν σοβαρούς στρεσογόνους παράγοντες, όπως προκύπτει και από τον οδηγό της IASC, εξαιτίας της πολυπλοκότητας και κρισιμότητας της κατάστασης, καθώς και των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην άσκηση του έργου τους, εν μέσω αυτής της έκτακτης πραγματικότητας:

  1. Φυσική καταπόνηση από τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού – συμμόρφωση με αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας που φέρνουν τον εργαζόμενο αντιμέτωπο με την άμεση επίγνωση και αναγνώριση ενός σοβαρού κινδύνου.
  2. Υψηλότερες απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των πολλών ωρών εργασίας, της αύξησης του αριθμού των ασθενών και των απαιτήσεων για διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή στις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση της νόσου COVID-19.
  3. Αυστηρές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την πρόληψη του αυθορμητισμού – περιορισμός της επαγγελματικής αυτενέργειας και αυτονομίας.
  4. Φυσική απομόνωση που καθιστά δύσκολη την παροχή φροντίδας με αμεσότητα στον ασθενή- δημιουργία απόστασης μεταξύ θεραπευτικής ομάδας- ασθενών.
  5. Ζητήματα ηθικής στην περίπτωση ανάγκης για προτεραιοποίηση στη διαχείριση περιστατικών σε περιβάλλον με ελλιπή εξοπλισμό και θεραπευτικά μέσα.
  6. Αγωνία, ηθικά διλήμματα και φόβος στην περίπτωση ελλείψεων Μέσων Ατομικής Προστασίας.
  7. Συνεχής συνειδητοποίηση και επαγρύπνηση απέναντι στην απειλή για την ανθρώπινη ζωή.
  8. Ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για τα περιστατικά που έχουν μολυνθεί από τον COVID-19.
  9. Φόβος μετάδοσης της νόσου στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ως συνέπεια της καθημερινής επαφής με αυτήν.
  10. Μειωμένη ικανότητα χρήσης κοινωνικής υποστήριξης, εξαιτίας έντονων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας.

 

«Η πρωτόγνωρη κρίση που βιώνει την περίοδο αυτή η παγκόσμια κοινότητα διαφαίνεται πως φέρει πολλαπλές επιπτώσεις στις ανθρώπινες κοινωνίες και τα συστήματα υγείας. Η απειλή της ανθρώπινης ζωής είναι μαζική, απρόβλεπτη και δοκιμάζει τις αντοχές των κοινωνικοπολιτικών συστημάτων, των υπηρεσιών υγείας και των επαγγελματιών που εργάζονται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης» αναφέρει σχετικά το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας.

 

http://www.eiqsh.eu/helpdesk-psychologists-support/