Η ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική έχει πάρει τις τελευταίες δύο δεκαετίες τη σκυτάλη από την ανοικτή τεχνική, τη θωρακοτομή, επιτυγχάνοντας αντίστοιχα καλά αποτελέσματα και μάλιστα με μια σειρά πλεονεκτημάτων για τον ασθενή και διευκολύνσεων για τον χειρουργό. Δημιουργεί έτσι νέα δεδομένα, αλλάζοντας την εικόνα για τις απαιτητικές επεμβάσεις της θωρακοχειρουργικής.

Οι μέρες νοσηλείας μειώνονται, αποφεύγονται τραυματισμοί, μειώνεται η ανάγκη για μετεγχειρητική χορήγηση αίματος, ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο μετεγχειρητικών επιπλοκών, επιτυγχάνεται η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς, με δεδομένο τον λιγότερο τραυματικό χαρακτήρα της, περιορίζεται η ανάγκη για παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη μετεγχειρητικά, ενώ βελτιώνεται η μετεγχειρητική επούλωση.

θωρακοχειρουργική

VATS και RATS

Η ελάχιστα επεμβατική θωρακοχειρουργική συνίσταται σε δύο τεχνικές: τη θωρακοσκοπική χειρουργική-VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) -με την οποία εισάγονται μέσω μικρών τομών τα ειδικά χειρουργικά εργαλεία και μία κάμερα- και τη ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική-RATS (Robotic Assisted Thoracic Surgery).

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική είναι η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής θωρακοχειρουργικής. Στη χώρα μας εφαρμόζεται από πολύ λίγους θωρακοχειρουργούς, καθώς είναι μια τεχνική που απαιτεί ειδικά προσόντα και ξεχωριστή εκπαίδευση, κερδίζει όμως σταδιακά έδαφος, με εφαρμογές σε όλο το εύρος των επεμβάσεων του θώρακα, τόσο για καλοήθεις όσο και για κακοήθεις παθήσεις. Εκτομές πνευμονικού παρεγχύματος, θυμεκτομές, αφαίρεση όγκων μεσοθωρακίου, βιοψίες ενδοθωρακικών μαζών, παροχέτευση συλλογών, πλευροδεσία, πνευμοθώρακας είναι ενδεικτικά κάποιες από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με τη ρομποτική τεχνολογία.

θωρακοχειρουργική

Τα οφέλη της ρομποτικά υποβοηθούμενης θωρακοχειρουργικής

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική προσφέρει όλα τα οφέλη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και επιπλέον μεγαλύτερο εύρος ευελιξίας σε απλές ή σύνθετες επεμβάσεις. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να ξεπεραστούν όλοι οι περιορισμοί της κλασικής θωρακοσκοπικής τεχνικής, παρέχοντας ευχερή πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα την ακριβέστερη και ασφαλέστερη χειρουργική θεραπεία.

Τα οφέλη είναι σημαντικά και για τον χειρουργό και για τον ασθενή. Ο μεν χειρουργός αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων και μπορεί να κάνει λεπτούς χειρισμούς, ο δε ασθενής βιώνει ένα σαφώς ευκολότερο χειρουργείο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάρρωσή του.

Από τη μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την επέμβαση, την τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και μάλιστα με υψηλή ευκρίνεια και τη δυνατότητα κίνησης και στροφής των εργαλείων 360 μοίρες λόγω της εργονομίας των ρομποτικών εργαλείων, μέχρι τον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, λόγω της μικρότερης πίεσης στα μεσοπλεύρια διαστήματα σε σχέση με τις κλασικές θωρακοσκοπικές μεθόδους, την ελάχιστη απώλεια αίματος και την ταχύτερη ανάρρωση, και οι δύο πλευρές ωφελούνται. Το προεγχειρητικό άγχος είναι μικρότερο για τους ασθενείς και μάλιστα γι’ αυτούς που έχουν μεγαλύτερο φόβο χειρουργείου, η νοσηλεία είναι μικρότερη, με άμεσο επακόλουθο το οικονομικό όφελος για τον ασθενή και το σύστημα υγείας, ο κίνδυνος επιπλοκών τόσο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όσο και μετά την επέμβαση μικρότερος, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφώς καλύτερο, απουσία μεγάλων τομών.

Με τη ρομποτικά υποβοηθούμενη θωρακοχειρουργική η ποιότητα ζωής των ασθενών αλλάζει προς το καλύτερο. Η ομάδα μας στην Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια εταιρεία για τη δυνατότητα διενέργειας θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων με το ρομποτικό σύστημα DaVinci.

θωρακοχειρουργική

INFO!

Δρ Κοσμάς Τσακιρίδης, MD, PhD, FEBTS

Καρδιο-Θωρακοχειρουργός

Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής,

Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσ/νίκης