Αλλάζει ο τρόπος νοσηλείας των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει εκλογών το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει σειρά αλλαγών οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση αλλά και τις υπηρεσίες, από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών μέχρι τις κλινικές.

Τι σχεδιάζεται

Το αρμόδιο υπουργείο Υγείας σχεδιάζει άμεσα να υλοποιήσει τρία μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν:

Εφαρμογή των DRGs σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας έως το τέλος του 2023. Ήδη τα DRGs εφαρμόζονται πλήρως σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Να διευκρινιστεί εδώ ότι τα DRG μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για χρηματοδότηση και κατάρτιση προϋπολογισμών, καθώς και για τιμολόγηση νοσοκομειακών νοσηλειών.

Ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών των ασθενών. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. Οι ασθενείς θα «συνοδεύονται» από τον προσωπικό ψηφιακό τους φάκελο ο οποίος θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή τις νοσηλείες τους, τα φάρμακά τους, τις θεραπείες που έχουν ακολουθήσει ώστε να μπορούν τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από κάθε μονάδα υγείας ή γιατρό.

Πλήρης ταυτοποίηση των ασθενών. Το εγχείρημα ξεκινά από το βραχιολάκι που θα φορούν άμεσα στο χέρι όλοι οι ασθενείς των νοσοκομείων και το οποίο θα περιλαμβάνει κωδικοποιημένα, όλα τους τα στοιχεία και τον ηλεκτρονικό φάκελο με τα ιατρικά τους δεδομένα.