Σε νέα ψηφιακή εποχή μπαίνουν τα δημόσια νοσοκομεία. Από το νέο έτος οι παραγγελίες φαρμάκων και η πληρωμή των προμηθευτών για όλα τα νοσοκομεία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΚΑΠΥ.

Με σχετική νομοθετική ρύθμιση, που προωθείται άμεσα στη Βουλή, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) γίνεται κεντρικός αγοραστής φαρμάκων για το σύνολο των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Αυτό ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΚΑΠΥ κ. Άρης Αποστόλου, μιλώντας στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2022. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μία πλήρως ψηφιακή διαδικασία τιμολόγησης και εκκαθάρισης δαπανών και η πληρωμή θα γίνεται πλέον εντός 90 ημερών.

Οι παραγγελίες των νοσοκομείων θα τίθενται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ, στην οποία θα έχουν πρόσβαση τόσο τα Νοσοκομεία όσο και οι Φαρμακευτικές εταιρείες.

νοσοκομεία

Σε ποιες κατηγορίες φαρμάκων θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά για τις εξής τρεις κατηγορίες φαρμάκων:

Φάρμακα που προέρχονται από τις κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες της ΕΚΑΠΥ (γενόσημα).

Φάρμακα από το σύνολο των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης (για το 2023).

Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) του άρθρου 12 του Ν.3816/10.

Σήμερα τα 107 Δημόσια Νοσοκομεία προμηθεύονται φάρμακα από περίπου 120 φαρμακευτικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες λειτουργίας τους με απευθείας παραγγελίες ή μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών που τρέχει η ΕΚΑΠΥ για ορισμένα γενόσημα. Η τιμολόγηση των προμηθειών αυτών γίνεται μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα και είναι ενδεικτικό ότι κάθε μήνα εκδίδονται περίπου 40.000 τιμολόγια!

νοσοκομεία

νοσοκομεία

Τα αγκάθια

Στην πράξη παρατηρούνται ορισμένα σοβαρά προβλήματα:

Η καθυστέρηση των πληρωμών στις εταιρείες είναι μεσοσταθμικά στους 10-12 μήνες από την παράδοση.

Η έκδοση του Rebate και του Clawback καθυστερεί λόγω του πλήθους των παραστατικών και της κατακερματισμένης διαδικασίας.

Είναι εξαιρετικά δυσχερής η παρακολούθηση των εμπιστευτικών εκπτώσεων.

«Με το νέο σύστημα θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και πλέον οι προμηθεύτριες εταιρείες θα μπορούν να πληρώνονται εντός 90 ημερών. Παράλληλα, για πρώτη φορά το υπουργείο Υγείας θα είναι σε θέση να έχει σαφή εικόνα ανά πάσα στιγμή για την πορεία των παραγγελιών φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ώστε να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση των πόρων» κατέληξε κ. Αποστόλου.