Αρχίζουν τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ, πιλοτικά σε πρώτη φάση, από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια βάση του σχεδιασμού της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας τα απογευματινά χειρουργεία θα αναπτυχθούν και σε άλλα νοσοκομεία της Περιφέρειας και της Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ετοιμάζει τις υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα προσδιορίζουν με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας που θα έχουν τα απογευματινά ιατρεία, τις αμοιβές των γιατρών, του προσωπικού αλλά και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν.

Οι δυσκολίες και οι πληρωμές

Ωστόσο οι δυσκολίες είναι πολλές καθώς υπάρχουν τεχνικά ζητήματα όπως για παράδειγμα που θα νοσηλεύονται οι χειρουργημένοι ασθενείς, με δεδομένο ότι στα μεγάλα νοσοκομεία υπάρχει πληρότητα 100% και μάλιστα τοποθετούνται και ράντζα, αλλά και ποιος θα ελέγχει τους γιατρούς εάν δεν παραμελούν τα δωρεάν πρωινά χειρουργεία.

Γι’ αυτό και τα απογευματινά χειρουργεία αναμένεται να λειτουργήσουν στην πολιτική τους λειτουργεία για επεμβάσεις πιο απλές που δεν χρειάζονται μεγάλο χρόνο νοσηλείας.

Τα σχέδια του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνουν πληρωμή από την τσέπη των ασθενών για χειρουργό και αναισθησιολόγο κοντά στα 600 ευρώ ανά επέμβαση.  Ωστόσο αναμένεται οι σχετικές αμοιβές να καθοριστούν με  υπουργική απόφαση.