Ξεκινούν από το νέο έτος οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακές παθήσεις στις ηλικιακές ομάδες 30  έως 70 ετών.

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε σήμερα στην βουλή στο νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα.

Με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών κινδύνων.

Η δράση αφορά στη διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την καταγραφή συγκεκριμένων παραμέτρων του προφίλ του εκάστοτε εξεταζόμενου πολίτη. Απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, ηλικίας τριάντα (30) έως εβδομήντα (70) ετών που διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), και αποσκοπεί αφενός στη μείωση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας από τα καρδιαγγειακά νοσήματα και αφετέρου στη συλλογή πληθυσμιακών δεδομένων

Δωρεάν επισκέψεις

Επίσης από το νέο έτος θα ξεκινήσουν οι δωρεάν επισκέψεις τόσο στους προσωπικούς γιατρούς όσο και στους γιατρούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές.

Η αμοιβή των γιατρών θα καλύπτεται από τος ίδιο το κράτος και αναμένεται να είναι στα 20 ευρώ χωρίς claw back και rebate για προσωπικούς γιατρούς και γιατρούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.