Τέλος το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας  που τέθηκε σε διαβούλευση επιστρέφεται το πρόστιμο που επιβλήθηκε στους άνω των 60 ετών που τελικά εμβολιάστηκαν ή εξαιρέθηκαν επίσημα από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Όπως αναφέρει το άρθρο 58 ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που έως την έναρξη ισχύος της παρούσας επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση:

α) είτε να εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την 31η.12.2022,

β) είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19.

Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τυγχάνει ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.».

 

Υποχρεωτικά rapid test στους εργαζόμενους που δεν έκαναν το εμβόλιο

Παράλληλα με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση παρατείνεται η υποχρέωση των ανεμβολίαστων εργαζόμενων για υποχρεωτικό rapid test μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Πράγμα που σημαίνει ότι μέχρι και τις 31 Μαρτίου του 2023 ότι υποχρεωτικό θα είναι το rapid test για όλους τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους. Έτσι όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει θα συνεχίσουν να προσέρχονται στην εργασία τους με αρνητικό rapid test το οποίο θα το πληρώνουν από την τσέπη τους και θα το δηλώνουν στην πλατφόρμα του gov.gr.

Η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει ότι περί της υποχρέωσης επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 31η.3.2023.