Ριζικές αλλαγές στον ΕΟΜ με στόχο την αύξηση των μεταμοσχεύσεων στη χώρα δρομολογεί το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.

Μέσω του νομοσχεδίου έρχονται σημαντικές αλλαγές στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων ενώ αλλάζει και όνομα.

Έτσι πλέον ο ΕΟΜ από “Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων” μετονομάζεται σε “Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων” προκειμένου να είναι ακριβέστερη η απόδοση της ονομασίας του στις διεθνείς σχέσεις, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Τι αλλάζει

Ο ΕΟΜ επιφορτίζεται πλέον με αυξημένες αρμοδιότητες, που εκτείνονται από την αδειοδότηση έως την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Δομών Μεταμοσχεύσεων σε όλη τη χώρα. Καλείται, επίσης, μέσω ειδικών επιτροπών να διατυπώνει επιστημονικές θέσεις και να προσφέρει αρωγή σε εξειδικευμένα ζητήματα για τις μεταμοσχεύσεις.

“Προβλέπεται ότι θα επικουρείται από ειδικές επιτροπές για την παροχή επιστημονικής συνδρομής σε εξειδικευμένα ζητήματα”, αναφέρει συγκεκριμένα το υπουργείο Υγείας.

Ο ΕΟΜ επιφορτίζεται και με το έργο της θεσμοθέτησης κριτηρίων αξιολόγησης των μεταμοσχευτικών κέντρων, αλλά της της δημιουργίας συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αυτά.

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη μέτρηση του κλινικού αποτελέσματος των διενεργούμενων μεταμοσχεύσεων, η οποία θα περιλαμβάνει ακόμη και επιτόπιο έλεγχο των Δομών Μεταμοσχεύσεων.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Οργανισμού δημιουργείται ένα νέο ενιαίο Πληροφορικό Σύστημα Μεταμοσχεύσεων (ΠΣΜ), στο οποίο θα ενταχθούν όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που διαθέτουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή άλλα τμήματα όπου είναι δυνατόν να νοσηλεύονται δυνητικοί δότες οργάνων (Δίκτυο Δωρεάς Οργάνων).

Επιπλέον, επικαιροποιείται το νομικό πλαίσιο που διέπει τον ίδιο τον εθνικό φορέα μεταμοσχεύσεων ΕΟΜ, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του στο πεδίο των μεταμοσχεύσεων.

Αναλυτικότερα τα βασικά σημεία της νομοθετικής παρέμβασης είναι -μεταξύ άλλων- τα εξής:

  • η αναβάθμιση της Επιτροπής Ζώντα Δότη, η οποία θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη δωρεά οργάνων από ζωντανό δότη
  • η πρόβλεψη ότι στο πλαίσιο μίας μεταμόσχευσης, η ενημέρωση θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά από ιατρούς και κατά προτίμηση διαφορετικούς από τους θεράποντες ιατρούς του υποψήφιου λήπτη ή από τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η «σύγκρουση συμφερόντων» μεταξύ των ιατρών που παρέχουν ενημέρωση στον υποψήφιο δωρητή και αυτών που έχουν αναλάβει τον υποψήφιο λήπτη
  • η θέσπιση της υποχρέωσης των Μονάδων Μεταμόσχευσης να παρακολουθούν τον δωρητή τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και εφ’ όρου ζωής του,
  • η εισαγωγή μίας ήπιας εκδοχής της “εικαζόμενης συναίνεσης”. Είναι η διαδικασία που προβλέπει τη δυνατότητα αφαίρεσης οργάνου-μοσχεύματος στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκφρασμένη βούληση του αποβιώσαντα και δεν ανευρίσκονται οικείοι του, υπό την τήρηση δικλείδων ασφαλείας που θα εξειδικευθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ.
  • η συμπερίληψη και του καρδιακού θανάτου, εκτός από τον εγκεφαλικό

Προβλέπεται τέλος, η κατά προτεραιότητα διενέργεια των χειρουργικών πράξεων της αφαίρεσης και της μεταμόσχευσης οργάνων σε σχέση με τις λοιπές χειρουργικές επεμβάσεις στα νοσοκομεία, εξαιρουμένων αυτών που είναι επείγουσες.

“ Όλες οι σχετικές διαδικασίες διενεργούνται με γνώμονα την προστασία της προσωπικότητας και της υγείας των εμπλεκόμενων προσώπων και με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξία”, τονίζει το υπουργείο Υγείας.