Σαρωτικές αλλαγές στην Ψυχική Υγεία προωθεί  το Υπουργείο Υγείας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει νέο σχεδιασμό για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση που πραγματοποίησε ο υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτρης  Βαρτζόπουλος στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναμένεται να συσταθεί Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.) που διαρθρώνεται σε Περιφερειακά Δίκτυα ΥΨΥ, τα οποία θα λειτουργούν στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και θα διοικούνται από τον αρμόδιο, για θέματα ψυχικής υγείας, Υποδιοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Με τον νέο σχεδιασμό, καθορίζονται οι εντασσόμενοι, συνεργαζόμενοι και εποπτευόμενοι φορείς του Δικτύου, προβλέπεται η ενιαία υπηρεσιακή και επιστημονική τους διοίκηση, όπως και η διασύνδεση τους με τους λοιπούς φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Στα Περιφερειακά Δίκτυα θα ενταχθούν ως αποκεντρωμένες μονάδες τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Ένας σημαντικός πυλώνας του προγράμματος είναι η καθοδήγηση των χρόνιων ασθενών σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι σήμερα πολλά νέα χρόνια περιστατικά βρίσκονται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία μαζί με τα οξέα περιστατικά.

Επίσης συστήνεται «Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων» (Ε.Ο.Π.Α.Ε.), στον οποίο εντάσσονται και με τον οποίο διαλειτουργούν όλοι οι, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Προς υποστήριξη της λειτουργίας τόσο του ΕΔΥΨΥ όσο και του ΕΟΠΑΕ και την επίτευξη της βέλτιστης συνέργειας των δομών και ολιστικής αντιμετώπισης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Επιδημιολογικής Καταγραφής και Θεραπευτικής Διαχείρισης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, με το οποίο θα διασφαλίζεται το θεραπευτικό συνεχές σε ένα ασθενοκεντρικό σύστημα υπηρεσιών.

Έρχεται το Πληρεξούσιο φροντίδας για ασθενείς με άνοια

Η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ έχουν τεθεί υψηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες, καθώς πάνω από 450.000 άνθρωποι πάσχουν από Άνοια και Σχετικές Διαταραχές (ΑΚΣΔ) στη χώρα μας, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός είναι ιδιαίτερα γηρασμένος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σύντομα το 1/4 του πληθυσμού θα είναι άνω των 60 ετών. Κάθε άτομο με ΑΚΣΔ χρειάζεται φροντίδα από 2-3 μέλη της οικογένειάς του για μακροχρόνια περίθαλψη (5-15 έτη), οπότε πάνω από το 10% των Ελλήνων είναι πάσχοντες ή ασχολούνται καθημερινά, ως φροντιστές, με άτομα που πάσχουν από ΑΚΣΔ.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ιδρύεται στο Υπουργείο Υγείας το Εθνικό Συμβούλιο για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ και το νέο πλάνο αναπτύσσεται σε επτά άξονες.

Τομή του σχεδίου είναι το «πληρεξούσιο περίθαλψης και φροντίδας», το οποίο επιτρέπει στον ανοϊκό ασθενή να ορίσει ως νόμιμο εκπρόσωπό του ένα συγκεκριμένο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του, με σκοπό να λαμβάνει αυτό τις αποφάσεις αναφορικά με τη θεραπεία και την περίθαλψή του, όταν ο ίδιος δεν θα έχει τη νοητική ικανότητα. Την ίδια ώρα, οι «προγενέστερες οδηγίες περίθαλψης και φροντίδας» που κατοχυρώνονται με το νέο σχέδιο νόμου διασφαλίζουν απόλυτα τις οδηγίες και κατευθύνσεις που επιθυμεί να δώσει ο πάσχων στον φροντιστή του. Το έγγραφο παραμένει δεσμευτικό και κατοχυρώνει τις επιθυμίες του, αλλά και το είδος της θεραπείας και περίθαλψης που θέλει να έχει έως το τέλος της ζωής του.