Σοκ προκαλούν  τα στοιχεία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στη χώρα μας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το Σχολικό έτος 2022-2023, η οποία ανακοινώθηκε στο Ρότερνταμ, και ειδικότερα στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο «21st ISQOLS ANNUAL CONFERENCE: “Towards a People – First Economy: A World to Win»:

    200.000 Παιδιά στη χώρα μας αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια και διαβιούν σε σπίτια με κρύο και υγρασία.

    100.000 Παιδιά στη χώρα μας στερούνται τη διατροφή σε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους.

    1 στα 7 παιδιά, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αντιμετωπίζουν την υψηλότερη παιδική φτώχεια σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιφέρειες.

    1 στα 8 παιδιά, πολύτεκνων οικογενειών, αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με παιδιά που προέρχονται από οικογένειες οι οποίες έχουν ένα, δύο ή τρία παιδιά.

    1 στα 12 παιδιά, Δημοτικού Σχολείου αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου.

    1 στα 7 παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών με μητέρα, αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με παιδιά που διαμένουν σε μονογονεϊκή οικογένεια με πατέρα ή σε οικογένεια με δυο γονείς.

    1 στα 11 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζουν υψηλότερη παιδική φτώχεια, σε σύγκριση με παιδιά ελληνικής εθνικότητας.

    Συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι: Μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών στερούνται τις άνετες κι ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης (ηλεκτρικό ρεύμα, επαρκή και ποιοτική θέρμανση, ίντερνετ, κ.α.) στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας -1 στα 9 παιδιά- συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες.

    Διατροφή: Μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών στερούνται την επαρκή και ποιοτική διατροφή στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -1 στα 4 παιδιά- συγκριτικά με τις άλλες περιφέρειες.

Το Χαμόγελο του Παιδιού μόνο τους πρώτους έξι μήνες του 2023, στήριξε ολιστικά 11.264 παιδιά και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Επίσης, σύμφωνα με τα Στατιστικά του Οργανισμού για το Α’ Εξάμηνο του 2023, στα τρία Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί ο Οργανισμός, υποστηρίχθηκαν 44 παιδιά.

«Ως ενεργειακή φτώχεια εννοείται στη παρούσα έρευνα, μια κατάσταση κατά την οποία οι συνθήκες διαβίωσης ενός παιδιού στο σπίτι είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σ’ επαρκή κι ασφαλή θέρμανση, πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και το σπίτι να χαρακτηρίζεται κάποιες φορές ως υγρό ή κρύο (Leriou, 2019). Επομένως περιχαρακώνεται η ενεργειακή φτώχεια ως έννοια, κάτω από τον πυλώνα της «Διάστασης 1», (Άνετες Συνθήκες Διαβίωσης) του εργαλείου μας και ειδικότερα υπό το πρίσμα τριών «Απλών Δεικτών» αυτής της διάστασης, που αφορούν τη «Θέρμανση», το «Ηλεκτρικό Ρεύμα» και το «Κρύο» στο σπίτι. Επομένως, στη πρόσφατη έρευνα απομονώθηκαν τρεις απλοί δείκτες της «Διάστασης 1» του σύνθετου δείκτη παιδικής ευημερίας C.W.-SMILE, και δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μια νέα διάσταση η «Διάσταση Ενέργειας», σημείωσε η Συντονίστρια του Εθνικού Παρατηρητηρίου Παιδικής Ευημερίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Δρ. Ειρήνη Λεριού, προσπάθώντας να ορίσει την ενεργειακή φτώχεια.