Η αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής/καρπού αποτελεί μια ιδιαίτερης βαρύτητας αρθροσκόπηση, καθώς αφορά μια από τις πιο σημαντικές αρθρώσεις του σώματός μας. Η ορθοπαιδικός χειρουργός άνω άκρου, Χρυσή Τσιούρη, περιγράφει την συγκεκριμένη μέθοδο μέσα από 5 ερωταπαντήσεις.

 

1.Τι είναι η αρθροσκόπηση;

Με τον όρο αρθροσκόπηση ορίζεται η επισκόπηση της άρθρωσης. Εφαρμόζεται με ειδικές κάμερες που εισάγονται στις αρθρώσεις από μικρές οπές του δέρματος σε συγκεκριμένα για την κάθε άρθρωση σημεία, τέτοια που να ελαχιστοποιείται στα χέρια ενός εξειδικευμένου χειρουργού ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης.

 

αρθροσκόπηση

2.Τι είναι η αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής/καρπού και πώς διενεργείται;

Η αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής/καρπού είναι η επισκόπηση μιας από τις πιο σημαντικές αρθρώσεις του ανθρώπου, καθώς σταθεροποιεί το χέρι και το οδηγεί στις θέσεις λειτουργίας του. Είναι σχετικά καινούρια σε σχέση με αυτή των άλλων αρθρώσεων, ιστορικά η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 1986 από τους  Poehling, Roth και Whipple, ενώ ήδη πρωτόγονα αρθροσκόπια είχαν χρησιμοποιηθεί στο γόνατο από το 1918 πειραματικά και από το 1958 διαγνωστικά κι επεμβατικά.

Η αρθροσκόπηση καρπού απαιτεί ειδική εκπαίδευση, καθώς αφορά σε μια άρθρωση ευαίσθητη και μικρή σε σχέση με τις άλλες, όπως είναι για παράδειγμα το γόνατο ή το ισχίο. Ακόμη και ο εξοπλισμός διαφέρει σε μέγεθος και λεπτότητα από αυτόν για τις άλλες αρθρώσεις.

Το αρθροσκόπιο  ιδανικά έχει διάμετρο μόλις 1,9 mm (σε σχέση με τα 3,5-4 mm  για τις άλλες αρθρώσεις) και μήκος 58 mm (σε σχέση με αυτά των 140 mm), ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός του αρθρικού χόνδρου των οστών του καρπού, αλλά και των συνδεσμικών στοιχείων. Ανάλογα είναι και τα όργανα που χρησιμοποιούμε ειδικά γι’ αυτή την άρθρωση.

αρθροσκόπιο

Η/ο ασθενής είναι σε ύπτια θέση, με το άνω άκρο σε ειδική θέση σταθερό στο πλάι του. Φυσικά φροντίζουμε με γενική ή περιοχική αναισθησία να εξαλείψουμε τον πόνο κατά την επέμβαση και ακολουθούνται όλες οι αρχές ασφάλειας και ασηψίας.

Αρχικά γίνεται μια διαγνωστική επισκόπηση της άρθρωσης, δηλαδή ελέγχεται όλη η πηχεοκαρπική, αλλά και η μεσοκάρπιος άρθρωση για τυχόν τραυματισμούς, εκφύλιση ή άλλου είδους βλάβη. Ακολουθεί διόρθωση των παθολογικών ευρημάτων.

 

3.Πότε διενεργούμε αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής/καρπού;

Όταν ο/η ασθενής παραπονείται για αιφνίδιο ή χρόνιο πόνο στον καρπό και το χέρι, με ή χωρίς τραυματισμό, λαμβάνουμε ένα σωστό και πλήρες ιστορικό που συχνά μας βοηθά στην κλινική, διαφορική διάγνωση, δηλαδή μας οδηγεί να υποθέσουμε τι μπορεί να προκαλεί τον πόνο ή την αδυναμία. Η κλινική εξέταση, αλλά και παρακλινικές εξετάσεις, όπως η ακτινογραφία ή η μαγνητική τομογραφία, μάς δίνουν επιπλέον πληροφορίες και οδηγούμαστε σε διάγνωση. Πολλές από τις παθήσεις του καρπού, όπως η ρήξη του τρίγωνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος και η ρήξη του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου, διορθώνονται πλήρως αρθροσκοπικά, ενώ άλλες, όπως τα ενδαρθρικά κατάγματα, υποβοηθούνται από την αρθροσκόπηση για πιο λεπτομερή και ανατομικά σωστή θεραπεία.

Ακόμη και η έκπλυση, ο καθαρισμός μιας εκφυλισμένης άρθρωσης, έχει αποδειχθεί βιβλιογραφικά ότι δρα αναλγητικά τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα σε βάθος 5ετίας.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η αρθροσκόπηση αποτελεί διαγνωστικό μέσο, όταν ο πόνος και τα συμπτώματα εμμένουν παρά τη μη επεμβατική θεραπεία ή όταν η διάγνωση μας είναι αμφίρροπη.

Επομένως οι ενδείξεις της αρθροσκόπησης καρπού είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες, αν και δε εξαντλούνται σε αυτές:

  • διάγνωση πόνου στον καρπό και το χέρι, όταν η εξέταση και οι απεικονιστικές μέθοδοι δεν αποδεικνύουν σαφή βλάβη
  • συνδεσμικές κακώσεις, θυλακικές κακώσεις
  • ρήξη τριγώνου ινοχόνδρινου συμπλέγματος (TFCC)
  • αρθρίτιδα με ή χωρίς φλεγμονή – υμενίτιδα
  • ανάταξη ενδαρθρικών καταγμάτων του περιφερικού άκρου της κερκίδας και του σκαφοειδούς
  • αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων οποιασδήποτε προέλευσης

 

4.Σε τι υπερέχει των ανοικτών επεμβάσεων;

Η αρθροσκόπηση είναι ελάχιστα επεμβατική, μάλλον ελάχιστα παρεμβατική. Δεν προστίθεται έτσι η ανάγκη επούλωσης μαλακών μορίων που δεν πάσχουν, αλλά πρέπει να τραυματίσουμε για να προσπελάσουμε, προκειμένου να φτάσουμε στην άρθρωση. Η αποκατάσταση είναι σαφώς πιο γρήγορη και λιγότερο επώδυνη.

Πολλές φορές η κάμερα υψηλής ευκρίνειας και μεγέθυνσης μάς αποκαλύπτει παθολογία που ειδάλλως δεν θα μπορούσαμε να δούμε.

 

5.Τι γίνεται μετά την αρθροσκόπηση καρπού;

Ανάλογα με την πάθηση, αλλά και τις ανάγκες και τη φυσική κατάσταση του ασθενή, ακολουθεί νοσηλεία κάποιων ωρών ή μίας μέρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρθροσκόπηση οποιασδήποτε άρθρωσης, παρότι ελάχιστα παρεμβατική, δεν παύει να είναι χειρουργική επέμβαση. Απαιτεί τόσο διεγχειρητική όσο και μετεγχειρητική προσοχή. Ανάλογα με την αιτία και την παρέμβαση, μπορεί να χρειαστεί ακινητοποίηση σε νάρθηκα, ώστε να προστατευθεί η συρραφή των συνδέσμων μέχρι την επούλωση ή η οστεοσύνθεση του κατάγματος έως την πώρωση. Άλλοτε η ακινητοποίηση είναι πολύ περιορισμένη  χρονικά και σκοπός της είναι η άνεση του ασθενή.

Σχεδόν πάντα μετά την αρθροσκόπηση στην ομάδα ασθενή-εξειδικευμένου ορθοπαιδικού άνω άκρου προστίθεται ο ανάλογα εκπαιδευμένος φυσιοθεραπευτής, για να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

 

Χρυσή Τσιούρη Ορθοπαιδικός Χειρουργός Άνω Άκρου

INFO!

Χρυσή Τσιούρη

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Άνω Άκρου

Διδ. Ιατρικής ΑΠΘ, MSc Κινησιολογίας

Επιστημονικός συνεργάτης Α‘ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ