Ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση του Διαβήτη προσφέρουν τα έξι εξειδικευμένα Ιατρεία Καρδιάς και Διαβήτη που λειτουργούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ομάδα Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της ΕΚΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία έχουν οργανώσει εξειδικευμένα ιατρεία με τη στενή συνεργασία καρδιολόγων, ενδοκρινολόγων και παθολόγων με εξειδίκευση στον διαβήτη, για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή προδιαβήτη.

Τα ιατρεία Καρδιάς και Διαβήτη λειτουργούν στο ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ΠΓΝ «Αττικόν», ΓΝΑ «Λαϊκό», ΓΝΑ «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», καθώς και στο ΓΝΑ «ΚΑΤ».

Τα εξειδικευμένα ιατρεία, έχουν ως στόχο τον βέλτιστο γλυκαιμικό έλεγχο αλλά και την διάγνωση και αντιμετώπιση των συνοσηροτήτων που προδιαθέτουν σε εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, αλλά και την καλύτερη διαχείριση μετά την εκδήλωσή της.

Σύμφωνα με έρευνες 537 εκατομμύρια ασθενείς σε όλον τον κόσμο πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, ενώ πλέον 1 στους 11 διαγιγνώσκεται με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στην Ελλάδα, περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα ήδη νοσούν, ενώ το 50% των ασθενών δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από διαβήτη.

Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το 84% των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη πεθαίνει από καρδιαγγειακά αίτια, και πιο συγκεκριμένα, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια ή ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο», μας ενημέρωσε ο κ. Σιάσος, και συνέχισε: «Επιπλέον, η μη ικανοποιητική ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη οδηγεί και σε άλλες μακροχρόνιες συστηματικές επιπλοκές, όπως διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, διαβητική νεφροπάθεια, περιφερική αγγειοπάθεια και νευροπάθεια. Κρίνεται, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική η ολιστική προσέγγιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη για την αποτελεσματική πρόληψη αλλά και έγκαιρη διάγνωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών.