Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb (BMS) Ελλάδας, πιστή στη δέσμευσή της να συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση της ζωής των ατόμων με σοβαρές αιματολογικές διαταραχές, υλοποιεί σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία Bloode, ένα ετήσιο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας με τίτλο «Αιμείς για Αιμάς». Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού εθελοντικής αιμοδοσίας τόσο σε επίπεδο εργαζομένων της εταιρείας, όσο και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, μέσω της διοργάνωσης δράσεων αιμοδοσίας και ευαισθητοποίησης για την αξία της δωρεάς αίματος.

Η Ελλάδα ανήκει στις 6 ευρωπαϊκές χώρες που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών τους για αίμα. Χαρακτηριστικά, κάθε χρόνο, η χώρα μας χρειάζεται 550.000 – 600.000 μονάδες αίματος, ωστόσο μόλις 65% αυτών των αναγκών καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες. Ως φαρμακευτικός οργανισμός με ισχυρή παρουσία στην Αιματολογία, η Bristol Myers Squibb αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια για αύξηση των αποθεμάτων αίματος στην Ελλάδα, υλοποιώντας εσωτερικές δράσεις αιμοδοσίας, αλλά και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης κοινού.

Η πρωτοβουλία «Αιμείς για Αιμάς» αποτελεί το επόμενο βήμα σε αυτήν την παράδοση. Με την υποστήριξη της οργάνωσης Bloode, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση 3 εσωτερικών δράσεων αιμοδοσίας κατά τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο των οποίων οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν αίμα για την ενίσχυση της Εταιρικής Τράπεζας Αίματος. Ενδεικτική της ισχυρής εταιρικής κουλτούρας εθελοντισμού, η τράπεζα αίματος της BMS Ελλάδος λειτουργεί εδώ και δύο δεκαετίες, καλύπτοντας τις ανάγκες των εργαζομένων και των οικείων τους προσώπων.

Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν τις περιόδους που καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις στα αποθέματα αίματος σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή Απρίλιο, Ιούλιο και Δεκέμβριο. Απώτερος στόχος των δράσεων αυτών είναι η αύξηση των αποθεμάτων της εταιρικής τράπεζας αίματος, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά και σε έκτακτες εκκλήσεις για μονάδες αίματος σε περιπτώσεις που κινδυνεύουν οι ζωές συνανθρώπων μας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση εσωτερικής καμπάνιας ενημέρωσης και υποστήριξης των εργαζομένων-εθελοντών αιμοδοτών, καθώς και την υποστήριξη της διοργάνωσης 3 ανοικτών δράσεων αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον Δήμο Βριλησσίων.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους εργαζόμενους της εταιρείας στο πλαίσιο εσωτερικής ενημερωτικής εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη (14 Ιουνίου). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από μέλη της ομάδας Bloode για το διογκούμενο πρόβλημα της ανεπάρκειας αίματος στην Ελλάδα και είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις ερωτήσεις τους σε επαγγελματίες υγείας αναφορικά με θέματα προετοιμασίας πριν τη δωρεά αίματος.