Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Chiesi Hellas πιστοποιήθηκε από το Great Place to Work ® Hellas για το 2022 σε αναγνώριση του εξαιρετικού εργασιακού της περιβάλλοντος, που στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον αλληλοσεβασμό.

Η αναγνώριση αυτή προήλθε από τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας, οι οποίοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων, κατέδειξαν ότι αισθάνονται υπερήφανοι που εργάζονται σε μια εταιρεία που προάγει την ανοιχτή, ειλικρινή επικοινωνία και συναδελφικότητα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Όμιλος Chiesi διακρίθηκε από το Great Place to Work ® ανάμεσα στα Best Multinational Workplaces™ για το 2022 στην Ευρώπη, σε συνέχεια των πιστοποιήσεων των περισσότερων θυγατρικών του. Την πιστοποίηση Great Place to Work® λαμβάνουν οι εταιρείες που θέτουν τους εργαζομένους τους στο επίκεντρο και αποδεδειγμένα διαθέτουν υψηλής ποιότητας διαδικασίες στη Διαχείριση των Ανθρώπων τους σε ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης βασίζονται στην εμπιστοσύνη.

Η αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος διενεργείται µε ένα μελετημένο ερωτηματολόγιο (Trust Index), το οποίο διερευνά τις 5 διαστάσεις τις οποίες το Great Place to Work ® θεωρεί σημαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια, Συντροφικότητα.

Chiesi

Τι βαθμολογία έδωσαν

Το σύνολο των εργαζόμενων της εταιρείας απάντησε στο ερωτηματολόγιο ανώνυμα και εμπιστευτικά αποδίδοντας πολύ υψηλή βαθμολογία και στους 5 προς αξιολόγηση πυλώνες.

Συγκεκριμένα, η βαθμολογία ανήλθε στο 90% για την αξιοπιστία, 92% για το σεβασμό, 89% για τη δικαιοσύνη, 93% για την υπερηφάνεια και 93% για τη συντροφικότητα. Η πιστοποίηση αυτή επισφραγίζει τις απτές προσπάθειες της Chiesi για συνεχή βελτίωση των πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού µε στόχο να παραμείνει εργοδότης επιλογής.

Η Head of Human Resources & Administrative Affairs της Chiesi Hellas, κα Αλεξάνδρα Βέτσικα, δήλωσε «Αποτελεί στρατηγική δέσμευση της Chiesi, ως επαναπιστοποιημένη B Corp εταιρεία, η παροχή ενός υποστηρικτικού και ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος, όπου ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και να προάγει τη δυναμική του προς όφελος και του συλλογικού καλού.

Η διάκριση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα εισαγωγής εργαλείων αμφίπλευρης και ανοικτής επικοινωνίας, τα οποία με ταπεινότητα, ειλικρινή περιέργεια και ενδιαφέρον αγκαλιάσαμε όλοι οι συνάδελφοι και τους δώσαμε ζωή. Η ανατροφοδότηση είναι δώρο και πρέπει να προσφέρεται απλόχερα. Μόνο τότε ανθίζουν οι σχέσεις, διαπρέπουν οι Άνθρωποι και οι Οργανισμοί αγγίζουν την αριστεία».