Το αποτύπωμα της πανδημίας της COVID-19 αρχίζει να φαίνεται στη ψυχική υγεία των εφήβων και τα αποτελέσματα των πρώτων μελετών για την επίπτωση που είχε στην ψυχολογία των παιδιών και των ατόμων ηλικίας έως 17 ετών, συνηγορούν σε αυτό που φοβόντουσαν οι επιστήμονες.

Οι νοσηλείες εφήβων που συνδέονται με θέματα ψυχικής υγείας πριν και μετά την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19, ήταν το αντικείμενο μελέτης των Alba Guitierrez-Sacristan και συνεργατών που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση Jama Network.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης μελέτης για το θέμα αυτό.

Αύξηση των περιστατικών

Η πανδημία COVID-19 έχει συσχετιστεί με αύξηση των διαγνώσεων διαταραγμένης ψυχικής υγείας μεταξύ των εφήβων, αν και η έκταση της αύξησης, ιδίως για σοβαρές περιπτώσεις που απαιτούν νοσηλεία, δεν έχει χαρακτηριστεί επαρκώς.

Οι προσεγγίσεις μεγάλης κλίμακας της υπηρεσίας ομοσπονδιακής πληροφορικής των ΗΠΑ και της Γαλλίας παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής και ασφαλούς διερεύνησης συνόλων δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των προτύπων νοσηλείας για ψυχικές παθήσεις μεταξύ εφήβων.

Πρόκειται για αναδρομική, πολυκεντρική μελέτη κοορτής εφήβων ηλικίας 11 έως 17 ετών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τουλάχιστον μία διάγνωση διαταραγμένης ψυχικής κατάστασης μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2019 και 30ής Απριλίου 2021. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα σε επίπεδο ασθενών από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 8 νοσοκομείων παιδιών στις ΗΠΑ και στη Γαλλία.

Καταγράφηκαν 9696 έφηβοι που νοσηλεύονταν με διαταραγμένη ψυχική κατάσταση κατά την προπανδημική περίοδο (5960 [61,5%] γυναίκες) και 11.101 κατά την περίοδο της πανδημίας (7603 [68,5%] γυναίκες).

Η μέση (SD) ηλικία στην προπανδημική ομάδα ασθενών ήταν τα 14,6 (1,9) έτη και στην πανδημική κοόρτη τα 14,7 (1,8) έτη.

Το άγχος κυρίευσε τα παιδιά

Οι πιο διαδεδομένες διαγνώσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν το άγχος (6066 [57,4%]), η κατάθλιψη (5065 [48,0%]), και η αυτοκτονικότητα ή ο αυτοτραυματισμός (4673 [44,2%]).

Παρατηρήθηκε αύξηση στις αναλογίες των μηνιαίων εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας για άγχος (0,55%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,26% – 0,84%), κατάθλιψη (0,50%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,19% – 0,79%) και αυτοκτονικότητα ή αυτοτραυματισμό (0,38%, 95% διάστημα αξιοπιστίας, 0,08% – 0,68%).

Υπήρξε μία εκτιμώμενη αύξηση κατά 0,60% (95% CI, 0,31% – 0,89%) συνολικά στη μηνιαία αναλογία των νοσηλειών που σχετίζονται με τη ψυχική υγεία των εφήβων μετά την έναρξη της πανδημίας σε σύγκριση με την προπανδημική περίοδο.

 

ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑ