Στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά τον δείκτη γονιμότητας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat για το 2017 αναφορικά με τη γονιμότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης για τις Ελληνίδες έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Ειδικότερα, ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας ήταν το 2017 στην Ελλάδα 1,35 (με 88.553 γεννήσεις) έναντι 1,38 το 2016. Ο δείκτης αυτός είναι ένας από τους χαμηλότερους στον κόσμο. Η Γαλλία και η Σουηδία κατέγραψαν τους υψηλότερους δείκτες, με νούμερα (1,90) και (1,78) αντίστοιχα. Οι πέντε χαμηλότερες θέσεις καταλαμβάνονται από τη Μάλτα (1,26), την Ισπανία (1,31), την Ιταλία και την Κύπρο (1,32), την Ελλάδα (1,35) και την Πορτογαλία (1,38).

Αύξηση ηλικίας τεκνοποίησης

Σε ό,τι αφορά τη μέση ηλικία στην οποία μία γυναίκα αποκτά παιδί για πρώτη φορά, στην Ελλάδα είναι τα 30,4 χρόνια. Το αντίστοιχο όριο ηλικίας για το 2008 ήταν τα 28,8 έτη. Πάνω από 30 είναι και στην Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό γεννήσεων σε ηλικία μικρότερη των 20 ετών καταγράφεται στη Ρουμανία με 13,9% και στη Βουλγαρία με 13,8%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στα 29,1 χρόνια.
Στην ΕΕ, το 81,5% των γεννήσεων αφορούσαν το πρώτο ή δεύτερο παιδί, ενώ οι γεννήσεις τρίτου παιδιού αντιπροσώπευαν το 12,5% του συνόλου. Τέταρτο ή περισσότερα παιδιά αντιστοιχούσαν στο 6% το 2017. Οι χώρες με τις περισσότερες γεννήσεις τέταρτου παιδιού ήταν η Φινλανδία (10,3%), η Ιρλανδία (9,0%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,8%).