Η γρίπη φαίνεται ότι κυκλοφορεί σε υψηλότερα επίπεδα από τον SARS-CoV-2 και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Σύμφωνα με την έκθεση  ECDC μέχρι το τέλος της εβδομάδας 52 (λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2023), τα ποσοστά αναπνευστικών ασθενειών (νόσος τύπου γρίπης (ILI) και/ή οξεία αναπνευστική λοίμωξη (ARI)) στην κοινότητα συνεχίζουν να αυξάνονται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ/EEA.

Τα ποσοστά των περιπτώσεων σοβαρής οξείας αναπνευστικής λοίμωξης (SARI) που παρουσιάστηκαν στη δευτεροβάθμια περίθαλψη ήταν σε παρόμοιο επίπεδο με την ίδια περίοδο πέρυσι και τώρα αυξάνονται σημαντικά σε μία από τις δύο χώρες που αναφέρουν.

Όπως προκύπτει από την έκθεση η γρίπη συνέχισε να αυξάνεται ελαφρά, από μέση θετικότητα  τεστ 19% (ομαδοποιημένα δεδομένα χώρας: 18%) την εβδομάδα 50 έως 24% (ομαδοποιημένα δεδομένα χώρας: 23%) την εβδομάδα 52. Από τις 13 χώρες που αναφέρουν δεδομένα, οι 10 ανέφεραν δραστηριότητα εποχικής γρίπης πάνω από το όριο θετικότητας 10% (δίκτυο sentinel) την εβδομάδα 52.

Ταυτόχρονα, ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών ανέφερε τη γεωγραφική εξάπλωση ως ευρέως διαδεδομένη, γεγονός που δείχνει ότι η δραστηριότητα της γρίπης εντείνεται. Η δραστηριότητα της γρίπης ξεκίνησε αργότερα το 2023-2024 σε σχέση με το 2022-2023.

Οι χώρες αναφέρουν ένα μείγμα αυξητικής και πτωτικής τάσης στη δραστηριότητα του SARS-CoV-2 και των νοσηλειών για COVID-19, στις εισαγωγές στη ΜΕΘ και θανάτους, με σοβαρές επιπτώσεις κυρίως σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Για τον ιό RSV, οι χώρες συνεχίζουν να αναφέρουν ένα μείγμα αυξανόμενης και πτωτικής τάσης για τη δραστηριότητα και τους δείκτες σοβαρότητας. Ο υψηλότερος αντίκτυπος του RSV συνεχίζει να εαφορά τα παιδιά ηλικίας 0-4 ετών.