Στα 80,2 χρόνια είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας, σύμφωνα με την Eurostat τo 2021, στα 80,1 ο μέσος όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις γυναίκες, το προσδόκιμο ήταν μεγαλύτερο κατά 5,5 χρόνια σε σχέση με τους άντρες και συγκεκριμένα στα 82,9 χρόνια έναντι 77,4 έτη. Αντίστοιχα, στην Ευρώπη, το προσδόκιμο για τις γυναίκες επίσης 82,9 χρόνια  και για τους άντρες 77,2 χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το προσδόκιμο την περασμένη δεκαετία αυξανόταν σταθερά. Από το 2020 και το 2021 μειώθηκε, εξέλιξη που αποδόθηκε στην πανδημία του covid, αλλά και στην κλιματική αλλαγή.

Σε Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησο, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 76,4-77,6 και των γυναικών από 83-83,4 έτη.

Στα νησιά του Ιονίου, οι άνδρες έχουν προσδόκιμο ζωής τα 78,1 έτη και οι γυναίκες τα 83,4 χρόνια. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο οι άνδρες φτάνουν τα 80,5 έτη και οι γυναίκες τα 85,4 έτη, στην Κρήτη οι άνδρες τα 79,1 έτη και οι γυναίκες τα 83,4 χρόνια. Αντίστοιχα, στο Νότιο Αιγαίο το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι τα 79,1 έτη και των γυναικών τα 83,4 έτη.

Στην Ανατολική Πελοπόννησο (Αργολίδα, Μάνη, Αρκαδία, Μεσσηνία) οι άνδρες αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο μέχρι τα 78,1 χρόνια τους και οι γυναίκες να συμπληρώσουν τα 83,7.