Η Famar, κορυφαίος διεθνής πάροχος υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων (CDMO), ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για τη ετήσια οικονομική χρήση του έτους 2022. Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 2022 κινήθηκαν πολύ θετικά, αποτυπώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του οργανισμού και την προσήλωση του προς την επίτευξη, των στρατηγικών του στόχων να ενισχύει διαρκώς τη θέση του στην διεθνή αγορά των CDMOs.

Βασικά oικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2022, τα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου Famar διαμορφώθηκαν στα €228.988.000 , σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με τη χρήση του 2021, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστική ικανότητα της Famar να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά και να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της. Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στα € 21.180.000 σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 24% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά που ανήλθε στα € 17.058.000.

Επιπλέον, με οδηγό το όραμά της για βιώσιμη ανάπτυξη και αριστεία, η FAMAR αύξησε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της (Capex) κατά 4% το 2022, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αναλαμβάνοντάς σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της στην βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και υποδομών της.

Η Famar στην Ελλάδα

Η FAMAR απέδειξε ότι συνεχίζει σταθερά τη θετική της πορεία και στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας στη συνολική επιτυχία του Ομίλου.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2022, η Famar στην Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 13,45% στον κύκλο εργασιών της, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να αξιοποιεί τις ευκαιρίες της αγοράς. Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου παρέμεινε στο 24,78% παρά τις αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, επιβεβαιώνοντας τα ισχυρά θεμελιώδη επιχειρηματικά μεγέθη του. Τα αποθέματα του Ομίλου και της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 40,33% και διαμορφώθηκαν στα € 9.616.006 το 2022 από € 6.852.646 το 2021.

Οι προοπτικές για το 2023

Η FAMAR είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές ανάπτυξής της το 2023. Η εταιρεία αναμένει περαιτέρω θετικές εξελίξεις για τον όμιλο, από το ενισχυμένο κέντρο διανομής της στη Θήβα καθώς και από την συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, την εφαρμογή νέων συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στη διεθνή αγορά.

Η Famar θα επικεντρωθεί επίσης στην επέκταση των συνεργασιών με υφιστάμενους και νέους πελάτες, με στόχο την αύξηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της.

Η δέσμευση της Famar για καινοτομία, αποτελεσματικότητα και στρατηγικές συνεργασίες την τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να συνεχίσει την πολύ ανοδική της πορεία.