Δύο νέα ψηφιακά εργαλεία θα θέσει σε ισχύ το Υπουργείο Υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Πρόκειται για τις εφαρμογές “Σύμβουλος Υγείας” και Healthflix οι οποίες θα προσφέρουν στοχευμένη προσέγγιση και καλύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες Υγείας.

Όπως επισήμανε από το βήμα του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέσα από έρευνες που έχει «τρέξει» το υπουργείο, διαπιστώνεται μία δυσκολία αξιολόγησης των πληροφοριών αναφορικά με την υγεία και τη σωστή χρήση τους από τους πολίτες για την προαγωγή της υγείας τους.

«Σε 8 κύματα ερευνών που έχουμε τρέξει με τα ερωτηματολόγια του ΠΟΥ για τον εμβολιασμό έναντι της Covid, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή επίπεδο Δημοτικού σχολείου, αλλά και εκείνοι με το υψηλότατο, δηλαδή μεταπτυχιακά και διδακτορικά, έχουν υψηλότερη εμπιστοσύνη στο γιατρό και ακολουθούν ευκολότερα τις οδηγίες του.

Οι άνθρωποι με χαμηλότερη εκπαίδευση δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην λεγόμενη αυθεντία, δηλαδή στο γιατρό, ενώ τα άτομα με υψηλότατο εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν τις ικανότητες να κρίνουν τις πηγές πληροφόρησης και έτσι να λάβουν τις σωστές αποφάσεις», ανέφερε η κα Αγαπηδάκη.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι ναι μεν το εκπαιδευτικό επίπεδο επηρεάζει την εγγραμματοσύνη υγείας, ωστόσο, δεν είναι ταυτόσημα, καθώς ακόμα και άτομα με υψηλότατο εκπαιδευτικό επίπεδο αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο να αξιολογήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν την υγεία τους.