Κυκλοφορεί τον Οκτώβριο

 

Το Hellenic Medical Review (HMR) είναι το νέο εκδοτικό βήμα της Boussias στον χώρο της υγείας, έναν χώρο που υπηρετεί με συνέπεια, εγκυρότητα και ήθος εδώ και μια δεκαετία.

Είναι ένα σύγχρονο ανεξάρτητο μηνιαίο επιστημονικό ιατρικό περιοδικό, που απευθύνεται στην ιατρική κοινότητα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος υγείας, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες της υγείας που συμμετέχουν και εργάζονται είτε στους δημόσιους φορείς είτε στον ιδιωτικό τομέα (φαρμακευτικές επιχειρήσεις, εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κλπ.), και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων και λήψης αποφάσεων πολιτικών υγείας.

Αποστολή του είναι να δημοσιεύει τις απόψεις από τους εγκυρότερους διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με τις σύγχρονες θεραπευτικές εξελίξεις που έχουν εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική και να παρουσιάζει αυτές τις πληροφορίες με τρόπο κατανοητό, κλινικά χρήσιμο για τον επαγγελματία της υγείας που καλείται να λάβει αποφάσεις που βελτιώνουν τα αποτελέσματα των ασθενών.

Το Hellenic Medical Review δημοσιεύει χρήσιμα στοιχεία από κλινικές έρευνες, τεκμηριωμένες ανασκοπήσεις, ενημερώσεις κλινικής πρακτικής, έγκυρες ιατρικές απόψεις και προωθεί τον διάλογο πάνω σε θέματα που αφορούν την ιατρική και το σύστημα υγείας.

Hellenic Medical Review

Το Hellenic Medical Review επιδιώκει να συμβάλλει στη:

  • Βελτίωση της δημιουργίας και διάδοσης ερευνητικών δεδομένων
  • Βελτίωση της κλινικής εκπαίδευσης και πρακτικής
  • Βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης
  • Ενθάρρυνση του επιστημονικού διαλόγου

Όραμα των συντελεστών του Hellenic Medical Review είναι το περιοδικό να συνεισφέρει όσο μπορεί προς έναν πιο υγιή κόσμο για όλους και επιδιώκει να μοιραστεί το όραμα αυτό με αναγνώστες που εργάζονται στην κλινική πρακτική, στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στα κέντρα διαμόρφωσης και λήψης των αποφάσεων που αφορούν το σύστημα υγείας, καθώς και με τους συλλόγους και φορείς που εκπροσωπούν τους ασθενείς.

To Hellenic Medical Review θα κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.