Ξεκινάει το πρόγραμμα της κατ’ οίκον νοσηλείας (ΚΟΝ) Hospital@Home, το οποίο μετά από πολλές καθυστερήσεις, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως παραμονές εκλογών.

Με το πρόγραμμα της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας, ογκολογικοί ασθενείς θα μπορούν να κάνουν χημειοθεραπείες κατ’ οίκον, ενώ παράλληλα θα έχουν και ασφαλή νοσοκομειακή φροντίδα, χωρίς να χρειάζεται να υφίστανται ταλαιπωρία στα νοσοκομεία.

Αναλυτικά η ΚΥΑ προβλέπει την παροχή φροντίδας στον ασθενή στο σπίτι, «σε συνθήκες ανάλογες της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και συνεχή παρακολούθηση με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευόμενους φροντιστές (γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας τα οποία έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τις ανάγκες του ασθενή τους) με παράλληλη εξασφάλιση ιατρονοσηλευτικής υποστήριξης όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες του ασθενούς»

Παράλληλα, με το νέο πλαίσιο, εξασφαλίζεται η δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και εισαγωγής στο νοσοκομείο-κέντρο αναφοράς ή σε διασυνδεδεμένη- προκαθορισμένη δομή, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενή.

Έτσι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι, αποτελείται από δύο λειτουργίες: α) την εξωνοσοκομειακή, δηλαδή την παροχή φροντίδας στο σπίτι και β) την ενδονοσοκομειακή φροντίδα, όταν αυτή χρειαστεί.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας Hospital@Home για παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς με καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας και σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, το οποίο επιχορηγείται με 14 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, προβλέπει την χορήγηση θεραπειών σε χρονίως πάσχοντες στο σπίτι.

Το παραπάνω καινοτόμο μοντέλο υπηρεσιών υγείας, περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα της Κατ’ οίκον νοσηλείας Hospital@Home, και σ’ αυτό θα ενταχθούν εντός του 2023, οκτώ νοσοκομεία της χώρας, στα οποία θα δημιουργηθούν αντίστοιχα κέντρα που θα υποστηρίζουν τη νοσηλεία του ασθενούς στο σπίτι.

Το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε παιδιατρικούς ασθενείς που πάσχουν από κάποια σπάνια ασθένεια.

Πλεονεκτήματα του Hospital@Home

Το μοντέλο φροντίδας Hospital@Home αναμένεται να διευρυνθεί και να εφαρμοστεί σε πολλά νοσήματα, και πιο συγκεκριμένα σε χρόνιους πάσχοντες που ταλαιπωρούνται με επαναεισαγωγές στα νοσοκομεία, και μάλιστα με μακρόχρονη νοσηλεία.

Οι ασθενείς αυτοί κινδυνεύουν πολύ συχνά από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, με αποτέλεσμα την επιπλέον περιττή ταλαιπωρία τόσο τη δική τους, όσο και των οικογενειών τους.