Πρώτη κοινή εθελοντική δράση, ο καθαρισμός του Λυκαβηττού

Με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον και έναν πιο υγιή πλανήτη, η Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας ξεκινά συνεργασία με τηνPolygreen, Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Αποβλήτων και Αντιμετώπισης Θαλάσσιων Ρυπάνσεων, με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των γραφείων της εταιρείας στην Αττική και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και συμπεριφοράς των εργαζομένων της, μέσω της ορθής διαχείρισης και ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη της βιωσιμότητας, η Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας συμμετέχει στο πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen μετατρέποντας τα γραφεία της στην Αττική σε Zero Waste Offices, όπου τίποτα δεν περισσεύει και όλα αξιοποιούνται. Η συνεργασία αυτή συνδέεται με την ομάδα GR Sustainability Taskforce της Johnson&Johnson MedTech Ελλάδας, που απαρτίζεται από εργαζόμενους της εταιρίας και μετρά ήδη τρία χρόνια λειτουργίας, αποδεικνύοντας ότι η βιωσιμότητα ξεκινά από εμάς. Η Polygreen θα εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τα ανακυκλώσιμα ρεύματα υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) καθώς και τα οργανικά υπολείμματα αναλαμβάνοντας τη συλλογή, μεταφορά και καταγραφή των αποβλήτων από τα γραφεία της εταιρείας. Συστήνοντας μια νέα φιλοσοφία, στόχος του προγράμματος Just Go Zero είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και συμπεριφοράς μέσα από την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε καθημερινή βάση.

Η πρώτη κοινή δράση της Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας με την Polygreen, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Μάϊου 2023, με τονεθελοντικό καθαρισμό  στο Λόφο του Λυκαβηττού,  στον οποίο συμμετείχαν ενεργά εργαζόμενοι της εταιρίας  με τις οικογένειες και φιλικά τους πρόσωπα. Συνολικά συλλέχθηκαν 3,6kg πλαστικό 5,7kg χαρτί, 8 kg αλουμίνιο, 15kg γυαλί, 11kg σύμμεικτα υλικά και 1kg αποτσίγαρα. Η Polygreen ανέλαβε τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των συλλεχθέντων υλικών, καθώς και τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δράσης αυτής.

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η ανθρώπινη υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική υγεία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, η Johnson & Johnson Medtech εργάζεται συνεχώς για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.