Προγράμματα βελτίωσης της πρόσβασης στις θεραπείες της για τους ανθρώπους και τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος εφαρμόζει διεθνώς η Novartis, εναρμονισμένη πλήρως με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα τελευταία χρόνια αποτελούν παγκοσμίως μια περίοδο πρωτοφανών δυσχερειών για τα συστήματα υγείας. Η πανδημία της COVID-19, οι ανθρωπιστικές και κλιματικές κρίσεις, οι οικονομικοί περιορισμοί και ο πόλεμος, δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση των ανθρώπων στην Υγεία και επιδεινώνουν τις ανισότητες.

Η καμπάνια του Π.Ο.Υ. για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου) έχει ως βασικό μήνυμα την «Υγεία για Όλους» (Health for All). Συμπληρώνοντας 75 χρόνια στη προσπάθεια για την βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, ο Π.Ο.Υ. υποστηρίζει και ενθαρρύνει ενέργειες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των τωρινών, αλλά και μελλοντικών προκλήσεων στην Υγεία.

Στόχος του είναι όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως να αποκτήσουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε έναν ειρηνικό και βιώσιμο κόσμο.

Οι δράσεις της Novartis

Η Novartis πιστή στην αποστολή της να διευρύνει την πρόσβαση στην Υγεία με άμεσες λύσεις, ενσωματώνει συστηματικά, στρατηγικές βέλτιστης πρόσβασης αναφορικά με τον τρόπο έρευνας, ανάπτυξης και διάθεσης των φαρμακευτικών προϊόντων της σε διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται πολλές και διαφορετικές δράσεις όπως:

Η δράση του Novartis Foundation και τα προγράμματα  Novartis Αccess & Healthy Familes για χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα

Η τιμολόγηση με βάση την αξία των θεραπειών

Κλινικές μελέτες και παρηγορητικά προγράμματα

Δωρεές φαρμάκων για την αντιμετώπιση των κενών πρόσβασης σε παραμελημένες και μολυσματικές ασθένειες, όπως η λέπρα.

Ειδικά όσον αφορά την λέπρα, από το 2000 η Novartis έχει συμβάλλει στην καταπολέμησή της, δωρίζοντας μέσω του Π.Ο.Υ. πολυφαρμακευτική αγωγή για περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια ασθενείς.

Το 2021, 3,4 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες είχαν πρόσβαση σε 80 θεραπείες με 31.385 Ποιοτικά Προσαρμοσμένα Έτη Ζωής (QALYs). Η κοινωνική/πολλαπλασιαστική αξία των θεραπειών αυτών, μέσω της συνεισφοράς του υγιούς πληθυσμού στο Α.Ε.Π. της χώρας, ανήλθε σε 823,5 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια χρονιά, η Novartis Hellas  πραγματοποίησε:

  •     72 κλινικές μελέτες ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, με 718 συμμετέχοντες
  •     6 προγράμματα υποστήριξης ασθενών/πρόσβασης με 2.901 ωφελουμένους

Η εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο στόχο της να φέρει περισσότερα από τα φάρμακά της σε περισσότερους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Σχεδιάζει νέους τρόπους για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση σε σημαντικές καινοτομίες υγειονομικής περίθαλψης και εκείνων που δεν έχουν, με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.