Εργαζόμενοι από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Στελέχη Εταιρειών, Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό, Μέλη Συλλόγων και Συνδέσμων με κοινωνικό έργο, Εκπρόσωποι από Συλλόγους Ασθενών, Εθελοντές Αιμοδότες και, συνολικά, περισσότερα από 500 άτομα παρακολούθησαν το 1o διαδικτυακό σεμινάριο των Organmeetings για ομάδες ενήλικων πολιτών, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου, 2023. Ένα ετερόκλητο κοινό, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς την αναζήτηση της γνώσης για ένα σπουδαίο ζήτημα δημόσιας Υγείας όπως είναι η δωρεά οργάνων. 

Τα Organmeetings είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει και υλοποιεί το Ίδρυμα Ωνάση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, με την επιστημονική καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και τη συνεργασία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.). Στόχος του, να προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση καταρρίπτοντας παράλληλα μύθους και στερεότυπα που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κοινή γνώμη. 

To πρόγραμμα έχει διττή μορφή. Αρχικά, δημιουργήθηκε ένας ενημερωτικός οδηγός για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, τον οποίο μπορούν όλοι να ξεφυλλίσουν και να «κατεβάσουν» επισκεπτόμενοι το www.onassis.org (https://www.onassis.org/el/health/organmeetings).

Ταυτόχρονα, εγκαινιάζεται μια σταθερή επαφή με τους πολίτες μέσα από διαδικτυακά σεμινάρια που απευθύνονται σε Εταιρείες & Επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να συνδέσουν τη CSR πολιτική τους με την ενημέρωση του προσωπικού τους γύρω από τη δωρεά οργάνων, Μέσα Ενημέρωσης, Φορείς, Οργανισμούς –ιδιωτικούς ή δημόσιους– και Συλλόγους με κοινωνικό έργο. 

Organmeetings: Εκστρατεία ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις από το Ίδρυμα Ωνάση

Κάθε Φορέας/ΜΜΕ/Εταιρεία/Σύλλογος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποτελεί «Πολύτιμο Κρίκο» στην αλυσίδα ζωής και λαμβάνει: 

Αναμνηστικό για όλους τους συμμετέχοντες.

Ηλεκτρονικό badge of honor και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

Αναμνηστικό βραβείο που παραδίδεται στον Υπεύθυνο Εκπρόσωπο της Εταιρείας ή του Φορέα σε ειδική τελετή. Για τους συμμετέχοντες το 2023, η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2024 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Συμμετέχοντες που θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη εμπλοκή με το πρόγραμμα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα δίνει πρόσβαση στην ενημέρωση γύρω από τη δωρεά οργάνων και στο πελατολόγιο/κοινό τους, μπορούν να αποτελέσουν «Χρυσό Κρίκο» στην αλυσίδα ζωής των Organmeetings. Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στο mediaoffice–health@onassis.org. 

Τόσο οι Πολύτιμοι όσο και οι Χρυσοί Κρίκοι της αλυσίδας ζωής αυτής της εκστρατείας θα αναφέρονται σε Δελτία Τύπου και σε τυχόν άλλο ενημερωτικό υλικό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.