Ξεκίνησαν τα διαδικτυακά σεμινάρια για την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εκπροσώπους και συνεργάτες του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο του νέου ενημερωτικού προγράμματος από το Ίδρυμα Ωνάση και έγιναν μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας ζωής.

Εργαζόμενοι από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Στελέχη Εταιρειών, Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό, Μέλη Συλλόγων και Συνδέσμων με κοινωνικό έργο, Εκπρόσωποι από Συλλόγους Ασθενών, Εθελοντές Αιμοδότες και, συνολικά, περισσότερα από 500 άτομα παρακολούθησαν το 1o διαδικτυακό σεμινάριο των Organmeetings για ομάδες ενήλικων πολιτών, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου, 2023. Ένα ετερόκλητο κοινό, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς την αναζήτηση της γνώσης για ένα σπουδαίο ζήτημα δημόσιας Υγείας όπως είναι η δωρεά οργάνων.

Τι είναι τα organmeetings

Τα Organmeetings είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει και υλοποιεί το Ίδρυμα Ωνάση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις, με την επιστημονική καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και τη συνεργασία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.).

Στόχος του, να προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση καταρρίπτοντας παράλληλα μύθους και στερεότυπα που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κοινή γνώμη.

To πρόγραμμα έχει διττή μορφή

Αρχικά, δημιουργήθηκε ένας ενημερωτικός οδηγός για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, τον οποίο μπορούν όλοι να ξεφυλλίσουν και να «κατεβάσουν» επισκεπτόμενοι το www.onassis.org.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάζεται μια σταθερή επαφή με τους πολίτες μέσα από διαδικτυακά σεμινάρια που απευθύνονται σε Εταιρείες & Επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να συνδέσουν τη CSR πολιτική τους με την ενημέρωση του προσωπικού τους γύρω από τη δωρεά οργάνων, Μέσα Ενημέρωσης, Φορείς, Οργανισμούς –ιδιωτικούς ή δημόσιους– και Συλλόγους με κοινωνικό έργο.

Συμμετέχοντες που θα επιθυμούσαν μεγαλύτερη εμπλοκή με το πρόγραμμα, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα δίνει πρόσβαση στην ενημέρωση γύρω από τη δωρεά οργάνων και στο πελατολόγιο/κοινό τους, μπορούν να αποτελέσουν «Χρυσό Κρίκο» στην αλυσίδα ζωής των Organmeetings.

Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να απευθυνθούν στο mediaoffice-health@onassis.org.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Τη φόρμα μπορούν να συμπληρώσουν μόνο στελέχη που έχουν τη δυνατότητα, βάσει της ιδιότητας/θέσης τους, να οργανώνουν δράσεις, όπως είναι η ενεργοποίηση για συλλογική συμμετοχή εργαζομένων/μελών (για παράδειγμα: Πρόεδρος, Διευθύνων/-ουσα Σύμβουλος, Διευθυντής/-ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκδότης/-τρια, Διευθυντής/-ντρια CSR κ.ά.).

Με τη συμπλήρωση της φόρμας, αποστέλλεται το link παρακολούθησης του σεμιναρίου, προκειμένου το κάθε στέλεχος να το μοιραστεί με τους συναδέλφους του ή τα μέλη του συλλόγου του, για να εγγραφούν και να συνδεθούν τη μέρα του webinar.

Κάθε Φορέας/ΜΜΕ/Εταιρεία/Σύλλογος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποτελεί «Πολύτιμο Κρίκο» στην αλυσίδα ζωής και λαμβάνει:

  • Αναμνηστικό για όλους τους συμμετέχοντες
  • Ηλεκτρονικό badge of honor και πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Αναμνηστικό βραβείο που παραδίδεται στον Υπεύθυνο Εκπρόσωπο της Εταιρείας ή του Φορέα σε ειδική τελετή. Για τους συμμετέχοντες το 2023, η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2024 στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Τα διαδικτυακά σεμινάρια πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους εκπροσώπους και συνεργάτες του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.